LANSAREA PROIECTULUI CONSEPT V

Lansarea Proiectului „Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova” (CONSEPT V) cu participarea reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, Asociației Obștești „Educație pentru Dezvoltare” (AED), Fundației „Liechtenstein Development Service – Moldova” (LED) și ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic a avut loc astăzi, 9 februarie 2023, în incinta Centrului de Excelență în Transporturi.

Scopul Proiectului CONSEPT V este de a contribui la racordarea programelor de formare profesională la tendințele pieței muncii și la creșterea ratei de angajare în câmpul muncii a absolvenților din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Prezentă la eveniment, doamna Galina Rusu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, a menționat că obiectivele trasate și activitățile preconizare în proiect sunt pe lista de priorități ale Ministerului și reprezintă un suport important oferit de către partenerii de dezvoltare în consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și îmbunătățirea ofertei educaționale prin alinierea acesteia la cerințele pieței muncii și prin stabilirea de parteneriate sustenabile cu sectorul privat.

În cadrul proiectului CONSEPT V vor fi dezvoltate programe de formare profesională în sectorul transporturi și în sectorul electronică, în mod special, la meseriile/specialitățile: Electrician electronist auto, Tehnician în diagnosticarea tehnică a transportului, Tehnician în trafic auto, Tehnician în automatizarea proceselor tehnologice, Tehnician în electronică.

În cadrul proiectului, 14 instituții care pregătesc specialiști în profesiile sus-menționate vor fi ghidate de experți internaționali și locali în elaborarea unui plan de dezvoltare a parteneriatelor și a unei strategii de comunicare pentru a atrage sectorul de afaceri; maiștrii-instructori din companiile și instituțiile partenere vor beneficia de instruiri care vizează subiectul mentoratului; va fi dezvoltat și testat un set de instrumente de evaluare a stagiilor de practică, care include feedback-ul de la companii, instituții ÎPT și elevi; vor fi dezvoltate noi standarde ocupaționale și de calificare; cadrele didactice vor fi susținute în elaborarea de materiale didactice la meseriile și specialitățile selectate și în utilizarea instrumentelor digitale în procesul de instruire în sistemul învățământului profesional tehnic; vor fi modernizate clasele de instruire și laboratoarele de formare din instituțiile partenere.

Proiectul CONSEPT V este finanțat de Fundația „Liechtenstein Development Service” (LED) și implementat în perioada 2023-2025 de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării.

Începând cu anul 2008 a fost inițiat în țara noastră Proiectul CONSEPT. Pe parcursul celor 15 ani de implementare a acestuia au fost îmbunătățite condițiile de studii și cazare pentru elevii din școlile profesionale, au fost dotate laboratoarele și atelierele de profil, iar cadrele didactice și manageriale au beneficiat de numeroase formări metodologice. Au fost elaborate documente de politici educaționale, inclusiv standarde ocupaționale, standarde de calificare, curricula, ghiduri metodologice, materiale didactice și seturi de itemi de test. Donatorul, Fundația „Liechtenstein Development Service” (LED), a investit peste 8,5 milioane de euro în cadrul fazelor anterioare ale Proiectului CONSEPT.