Stagii De Practica

Tipurile și obiectivele stagiilor de practică

     Planul-Cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar prevede următoarele tipuri de stagii de practică:

  1. practica de iniţiere în specialitate;
  2. practica de instruire;
  3. practica de specialitate: pedagogică, tehnologică, de producţie, de certificare, artistică, clinică etc.;
  4. practica ce anticipează probele de absolvire;
  5. forme alternative de instruire practică.

     Tipurile, durata, perioada de desfășurare și numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învățământ, în strictă corespundere cu competențele profesionale solicitate specialistului într-un anumit domeniu de formare profesională.

     Practica de iniţiere în specialitate familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională și asigură obținerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în instituţii de învățământ profesional tehnic, instituţii medico-sanitare, cabinete, laboratoare, ateliere, centre de calcul, staţiuni didactico-experimentale şi de cercetare, unităţi de producţie ale instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau la unități economice de profil.

     Practica de instruire se desfășoară în atelierele, laboratoarele și alte subdiviziuni ale instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau, după caz, la unități economice. Stagiul de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia elevul face cunoștință cu utilajele / echipamentele tehnologice, obţine îndemânări / abilităţi practice în deservirea acestor mecanisme / echipamente și / sau elaborează produsul / macheta conform curriculumului stagiului de practică.

     Stagiile de practică de specialitate se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest stagiu poate fi organizat și în atelierele instituției de învățământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv.

     Practica ce precede probele de absolvire are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, informației, confecționarea produselor etc., necesare pentru susținerea probelor de absolvire / calificare sau în corespundere cu tema proiectului / lucrării de diplomă.