Cursuri De Formare Continuă

ACTIVITĂŢI

I. Organizarea cursuril

or de formare continuă pentru profesorii de discipline tehnice speciale în domeniul transportului din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi postsecundar.

Obiective generale ale cursurilor de formare continuă

1) Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice;

2) Actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;

3) Însuşirea de noi competenţe;

4) Aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţilor;

5) Identificarea şi practicarea un

or noi strategii de predare-învăţare-evaluare;

6) Stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă.

 
Condiţii de desfăşurare a programelor de instruire

  1. Săli de curs şi laboratoare dotate cu mijloace didactice necesare programelor de instruire.
  2. Formatori competenţi, cu experienţă în domeniu, instruiţi de experţi naţionali şi internaţionali.

 

VALIDAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Validarea competenţelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală

Pe 18 decembrie 2021, Centrul de validare a educației nonformale și informale din cadrul Centrului de Excelență în Transporturi a desfășurat etapa  de  validare a competenţelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală la următoarele meserii/specialități:

Meseria: Mecanic auto

Competențele validate:

  • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a motoarelor cu ardere internă;
  • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a organelor de susținere și rulare

Specialitatea: Echipamentul electric și electronic auto

Competențele validate

  • Organizarea și coordonarea activităților de diagnosticare a echipamentului electric și electronic auto;
  • Organizarea și coordonarea activităților de mentenanță a echipamentului electric și electronic auto

Specialitatea: Traficul auto

Competențele validate

  • Coordonarea activităţilor de însoţire documentară a procesului de transportare

Validarea competențelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală face parte dintru-un proiect pilot, susținut financiar de Organizația Internațională pentru Migrație.

Beneficiarii sunt agajați din cadrul stațiilor de service auto și a întreprinderilor de transport auto din republică, care au nevoie de Certificat de calificare, care confirmă competențele profesionale. După depunerea dosarului, ei au fost admiși pentru susținerea celor  două probe de  evaluare pentru competența solicitată:

  • Proba teoretică, evaluarea cunoștințelor, care presupune efectuarea unui test de evaluare,
  • Proba practică, evaluarea abilităților, care presupune realizarea unor sarcini practice.

În urma evaluării cunoștințelor și abilităților, membrii comisiei de evaluare și certificare, alcătuită din 3 membri (evaluatori care fac parte din personalul Centrului de validare, reprezentant din mediul de afaceri)  au validat competențele profesionale ale candidaților.

Menționăm că validarea competenţelor profesionale este una din inovaţiile majore, demult aşteptate atât de beneficiarii direcţi ai educaţiei, cât şi de reprezentanţii mediului de afaceri, care constă în crearea premiselor legale de recunoaştere a educaţiei nonformale şi informale.