Cursuri De Formare Continuă

ACTIVITĂŢI

I. Organizarea cursuril

or de formare continuă pentru profesorii de discipline tehnice speciale în domeniul transportului din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi postsecundar.

Obiective generale ale cursurilor de formare continuă

1) Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice;

2) Actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;

3) Însuşirea de noi competenţe;

4) Aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţilor;

5) Identificarea şi practicarea un

or noi strategii de predare-învăţare-evaluare;

6) Stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă.

 
Condiţii de desfăşurare a programelor de instruire

  1. Săli de curs şi laboratoare dotate cu mijloace didactice necesare programelor de instruire.
  2. Formatori competenţi, cu experienţă în domeniu, instruiţi de experţi naţionali şi internaţionali.

 

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU INSTRUCTORI DIN SISTEMUL DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICOLE CATEGORIILE B, BE

 

     În perioada 22 octombrie-23 noiembrie 2019, secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi, a organizat cursuri de formare continuă pentru Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole categoriile B, BE. Participanții, 26 de instructori din mai multe instituții din republică – Școala Auto Artur Cecan, mun. Chișinău, Școala Auto Ion Sîrbu, mun. Chișinău; Școala Profesională N-9 mun. Chișinău, Centrul de Excelență în Transporturi, Școala auto VIRAL-ELEGANT, mun. Chișinău, Şcoala Militară Tehnică or. Drochia, au confirmat utilitatea acestor formări și au apreciat profesionalismul formatorilor Păduraru Vitalie, Carp Vasile și Plîngău Ghenadie, Centrul de Excelență în Transporturi, Filimon Olimpia și Puga Elena Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”.

 

Modulele

Specialitatea: Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule Categoriile B, BE.

 

Nr. crt Denumirea modulului Numărul de ore
A Psihopedagogie. 50
B Regulamentul circulației rutiere și siguranța traficului rutier. 30
C Siguranța traficului rutier 15
D Metodica instruirii în conducerea autovehicolului. 20
E Mentenanța auto 30
F Primul ajutor medical. Educația antidrog 5
  TOTAL 150

 

După susținerea probelor de evaluare cu succes, formabilii au primit certificate seria CRP, cu 20 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare și acreditare.

Vitalie Păduraru,
Șef secție Formare Continuă