Cursuri De Formare Continuă

ACTIVITĂŢI

I. Organizarea cursuril

or de formare continuă pentru profesorii de discipline tehnice speciale în domeniul transportului din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi postsecundar.

Obiective generale ale cursurilor de formare continuă

1) Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice;

2) Actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;

3) Însuşirea de noi competenţe;

4) Aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţilor;

5) Identificarea şi practicarea un

or noi strategii de predare-învăţare-evaluare;

6) Stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă.

 
Condiţii de desfăşurare a programelor de instruire

  1. Săli de curs şi laboratoare dotate cu mijloace didactice necesare programelor de instruire.
  2. Formatori competenţi, cu experienţă în domeniu, instruiţi de experţi naţionali şi internaţionali.

 

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU INSTRUCTORI DIN SISTEMUL DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICOLE CATEGORIILE B, BE

În perioada 1 iunie-30 iunie 2020, secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi a organizat cursuri de formare continuă online pentru Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole categoriile B, BE și Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole. Participanții, 17 formabili din mai multe instituții din republică –școala auto VIRAL-ELEGANT, mun. Chișinău, școala auto Edineț  (Î.S. C.P.S. pentru A.N.  DOOSAAF),  școala auto Universitatea Agrară de Stat din Moldova, școala auto Strășeni  (Î.S. C.P.S. pentru A.N.  DOOSAAF), școala auto INSAUTO-GRUP, mun. Chișinău, școala auto AUTOVEHICUL COM mun. Chișinău, școala auto AUTOPORTAL mun. Chișinău, au confirmat utilitatea acestor formări și au apreciat profesionalismul formatorilor Păduraru Vitalie, Carp Vasile și Plîngău Ghenadie, Centrul de Excelență în Transporturi,  Filimon Olimpia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”. Au fost selectate instrumente digitale eficiente, care fac parte dintr-un proces de formare modern, activ și interactiv.

Modulele

Specialitatea: Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule Categoriile B, BE.

Nr. crt Denumirea modulului  Numărul de ore
A Psihopedagogie 50
B Regulamentul circulației rutiere 30
C Siguranța traficului rutier 15
D Metodica instruirii în conducerea autovehicolului 20
E Mentenanța auto 30
F  Primul ajutor medical. Educația antidrog 5
  TOTAL 150

După susținerea probelor de evaluare cu succes folosind aplicația Google Forms, formabilii au primit certificate seria CRP, cu 20 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare și acreditare.

    Vitalie Păduraru,
Șef secție Formare Continuă

FORMARE CONTINUĂ

Anunț

FORMARE CONTINUĂ ONLINE

   Secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi organizează in anul de studii 2020-2021 cursuri de formare continuă online pentru Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule și Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule.

   Pentru participare la cursuri de formare continuă, vă sugerăm să completați formularul de înscriere

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBN0bl7m2Pi3c_53020pjtwraXm-9ZSGy6ry2SVCU2UuoIQ/viewform?usp=sf_link