Cursuri De Formare Continuă

ACTIVITĂŢI

I. Organizarea cursurilor de formare continuă pentru profesorii de discipline tehnice speciale în domeniul transportului din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi postsecundar.

Obiective generale ale cursurilor de formare continuă

1) Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice;

2) Actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;

3) Însuşirea de noi competenţe;

4) Aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţilor;

5) Identificarea şi practicarea unor noi strategii de predare-învăţare-evaluare;

6) Stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă.

 
Condiţii de desfăşurare a programelor de instruire

  1. Săli de curs şi laboratoare dotate cu mijloace didactice necesare programelor de instruire.
  2. Formatori competenţi, cu experienţă în domeniu, instruiţi de experţi naţionali şi internaţionali.

 

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU
CADRELE DIDACTICE DIN SISTEMUL DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

 

     În perioada 15 octombrie 2018 – 30 octombrie 2018, secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi, a organizat cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole. Participanții, profesori din mai multe instituții din republică – Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională din Criuleni, Școala Profesională din Leova, Școala Profesională din Telenești, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au confirmat utilitatea acestor formări și au apreciat profesionalismul formatorilor Păduraru Vitalie și Pădureț Andrei, Centrul de Excelență în Transporturi, Filimon Olimpia și Puga Elena, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”.

 

Modulele

Specialitatea: Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule

 

Nr. crt Denumirea modulului Numărul de ore
1 Psihopedagogie. 35
2 Regulamentul circulației rutiere și siguranța traficului rutier. 20
3 Metodica instruirii în conducerea autovehicolului. 15
4 Primul ajutor medical. Educația antidrog. 5
  TOTAL 75

 

După susținerea probelor de evaluare cu succes, formabilii au primit certificate seria CRP, cu 10 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare a cadrelor didactice.

Vitalie Păduraru,
Șef secție Formare Continuă