Informaţii

AVIZ

Dragi colegi, În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 24-30 august, va demara a doua etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor medii TIC. Etapa a doua se va realiza autoghidat! Materiale digitale pentru curs sunt disponibile pe link-ul:

https://drive.google.com/open?id=1rIruAsYoWgFBPEec2mCfvo_WuJjOWdLh

24.08.2020


AVIZ

Dragi colegi,
   În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 17.08-20.08, în cadrul instituţiei, va demara prima etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor minim TIC.
   Cursurile vor începe la ora 9.00 şi se vor desfăşura în auditoriile de informatică (blocul doi etajul 3).
   Sunt invitate cadrele didactice cu nivelul minim de posedare TIC

13.08.2020


AVIZ