Informaţii

AVIZ

VALIDAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Conform ordinului nr. 309 din 25.03.2021 a  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul Centrului de Excelenţă  în Transporturi  a fost instituit Centrul de validare a educației nonformale și informale.

            În acest context, persoanele (angajații) care dețin competențe profesionale, își desfășoară activitatea sau doresc să activeze în cadrul întreprinderilor de transporturi sau stațiilor service auto dar nu au acte de studii, sunt invitate în cadrul centrului nostru să confirme abilitățile profesionale și să fie recunoscute acestea  printr-un act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

            Cererile pot fi depuse la următoarele specialități:

  • Echipamentul electric și electronic auto;
  • Diagnosticarea tehnică a transportului auto;
  • Traficul auto;
  • Exploatarea tehnică a transportului auto.

Menționăm că este un proiect pilot, grație acestuia, evaluarea competențelor este gratuită, pentru 20 de  solicitanți.

   Mai multe detalii aflați la num. de telefon

069008845, 079008845.

 Păduraru Vitalie, 

Şef secţie Formare Continuă.

21.04.2021

 


AVIZ

 

Dragi colegi, În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 24-30 august, va demara a doua etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor medii TIC. Etapa a doua se va realiza autoghidat! Materiale digitale pentru curs sunt disponibile pe link-ul:

https://drive.google.com/open?id=1rIruAsYoWgFBPEec2mCfvo_WuJjOWdLh

24.08.2020


AVIZ

Dragi colegi,
   În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 17.08-20.08, în cadrul instituţiei, va demara prima etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor minim TIC.
   Cursurile vor începe la ora 9.00 şi se vor desfăşura în auditoriile de informatică (blocul doi etajul 3).
   Sunt invitate cadrele didactice cu nivelul minim de posedare TIC

13.08.2020