Informaţii

AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Exploatarea Tehnică Auto.

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com. Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs 15/11/2021. Telefon de contact: 022 523 512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării la concurs pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

22.10.2021


AVIZ

VALIDAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Conform ordinului nr. 309 din 25.03.2021 a  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul Centrului de Excelenţă  în Transporturi  a fost instituit Centrul de validare a educației nonformale și informale.

            În acest context, persoanele (angajații) care dețin competențe profesionale, își desfășoară activitatea sau doresc să activeze în cadrul întreprinderilor de transporturi sau stațiilor service auto dar nu au acte de studii, sunt invitate în cadrul centrului nostru să confirme abilitățile profesionale și să fie recunoscute acestea  printr-un act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

            Cererile pot fi depuse la următoarele specialități:

  • Echipamentul electric și electronic auto;
  • Diagnosticarea tehnică a transportului auto;
  • Traficul auto;
  • Exploatarea tehnică a transportului auto.

Menționăm că este un proiect pilot, grație acestuia, evaluarea competențelor este gratuită, pentru 20 de  solicitanți.

   Mai multe detalii aflați la num. de telefon

069008845, 079008845.

 Păduraru Vitalie, 

Şef secţie Formare Continuă.

21.04.2021

 


AVIZ

 

Dragi colegi, În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 24-30 august, va demara a doua etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor medii TIC. Etapa a doua se va realiza autoghidat! Materiale digitale pentru curs sunt disponibile pe link-ul:

https://drive.google.com/open?id=1rIruAsYoWgFBPEec2mCfvo_WuJjOWdLh

24.08.2020


AVIZ

Dragi colegi,
   În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 17.08-20.08, în cadrul instituţiei, va demara prima etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor minim TIC.
   Cursurile vor începe la ora 9.00 şi se vor desfăşura în auditoriile de informatică (blocul doi etajul 3).
   Sunt invitate cadrele didactice cu nivelul minim de posedare TIC

13.08.2020