Acasă

AGENDA CONFERINŢEI

În perioada 15-18 aprilie 2019, s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică cu genericul:   „Soluţionarea problemelor globale – prerogativa ştiinţei”. În cadrul şedinţelor au fost prezentate 118 rapoarte cu tematică variată şi conţinuturi  cognitive, care au promovat atitudini pozitive a demersurilor novatoare,  purtătoare de valenţe noi.

 

Creativitatea şi inovaţia sunt abilităţile care trebuie să fie deţinute de elevi în formarea competenţelor din domeniul informaţional, profesional, social şi antreprenorial pentru o adaptare mai eficientă într-o societate globalizată. Instruirea specialiştilor de înaltă calificare, prevede studiere, iniţiere în diverse activităţi didactice şi în final formarea elitei intelectuale capabile să realizeze performanţe. Dezvoltarea personală şi profesională a elevilor se axează pe formarea unor atitudini corecte faţă de studii, faţă de specialitatea aleasă, oferindu-le posibilitatea de a stabili priorităţi acum, pentru un succes de perspectivă.