Acasă

FORMARE CONTINUĂ

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU
CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC LA
SPECIALITATEA PSIHOPEDAGOGIE

 În perioada 12 decembrie -30 decembrie 2019, secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi, a organizat cursuri de formare continuă pentrucadre didactice din învățământ profesional tehnic la Specialitatea Psihopedagogie. Participanții, 26 de cadre didactice din instituții din republică –Școala Profesională N-9 mun. Chișinău, Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională or. Orhei,  au confirmat utilitatea acestor formări și au apreciat profesionalismul formatorului Păduraru Vitalie.

Modulele

Nr. crt Denumirea modulului  Numărul de ore
A Aplicarea cadrului de învățare și gîndire ERRE centrat pe cel ce învață la lecțiile de specialitate.  

15

B Proiectarea activității didactice. 15
C Formare de competențe prin strategii didactice interactive. 15
D Aplicarea instrumentelor WEB 2,0 în activitatea didactică. 15
E Eficientizarea evaluării competențelor prin diverse strategii didactice. 15
  TOTAL 75

După susținerea probelor de evaluare cu succes, formabilii au primit certificate seria CRP, cu 10 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare și acreditare.

Vitalie Păduraru,
Șef secție Formare Continuă