Campus

   Regulamentul privind funcţionarea căminelor instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi   

 

Dreptul de cazare în căminele Centrului de Excelenţă în Transporturi se acordă elevilor înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă, ce nu au domiciliul stabil în municipiul Chişinău, indiferent dacă eşti înmatriculat pe locurile cu finanţare de la buget sau cu achitarea taxei pentru studii. Dreptului de cazare au elevii care respectă Regulamentul privind funcţionarea căminelor Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi (elaborat în baza Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 25.01.2007) şi Criteriile  pentru cazarea elevilor în căminele Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi. Acordarea dreptului de cazare se realizează în baza deciziei Comisiei pentru acordarea locurilor în cămin.

       Pentru elevii înmatriculaţi în anul I de studii cazarea se face  în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin depusă la Comisia de admitere.

      La cazare au prioritate elevii:

– cei care au statut de „copil rămas fără ocrotire părintească”;
– cei care deţin grad de invaliditate;
– cei care provin din familii cu trei şi mai mulţi copii.

      Pentru elevii cazaţi în cămin se aplică viza de reşedinţă în buletin.

      Elevii cazaţi în cămin pot lua masa la cantină la preţuri rezonabile.