Certificare Educaţie Nonformală şi Informală

CERTIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI COMPETENȚELOR DOBÎNDITE ÎN CONTEXTE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ

 

Programa de validare a competenţelor EE

Programa de validare a competenţelor ET

Programa de validare a competenţelor TA

Programa de validare a competenţelor MA

 

 

VALIDAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN CONTEXTE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ

 

23.09.2023

Competenţe recunoscute, oportunităţi nelimitate! Validarea competențelor: Drumul către excelenţă profesională!

Centrul de validare a educației nonformale și informale din cadrul Centrului de Excelență în Transporturi a desfășurat etapa de validare a competenţelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală. Validarea competenţelor reprezintă un proces esenţial pentru creşterea abilităţilor şi calificărilor profesionale ale beneficiarilor, facilitând astfel avansarea lor în carieră. Felicitări formabililor pentru angajamentul lor şi pentru că au ales să investească în viitorul lor profesional.


 

Pe 18 decembrie 2021, Centrul de validare a educației nonformale și informale din cadrul Centrului de Excelență în Transporturi a desfășurat etapa de validare a competenţelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală la următoarele meserii/specialități:

Meseria: Mecanic auto

Competențele validate:

  • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a motoarelor cu ardere internă;
  • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a organelor de susținere și rulare

Specialitatea: Echipamentul electric și electronic auto

Competențele validate

  • Organizarea și coordonarea activităților de diagnosticare a echipamentului electric și electronic auto;
  • Organizarea și coordonarea activităților de mentenanță a echipamentului electric și electronic auto

Specialitatea: Traficul auto

Competențele validate

  • Coordonarea activităţilor de însoţire documentară a procesului de transportare

Validarea competențelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală face parte dintr-un proiect pilot, susținut financiar de Organizația Internațională pentru Migrație.

Beneficiarii sunt angajați din cadrul stațiilor de service auto și a întreprinderilor de transport auto din republică, care au nevoie de Certificat de calificare, care confirmă competențele profesionale.

După depunerea dosarului, ei au fost admiși pentru susținerea celor două probe de evaluare pentru competența solicitată:

– Proba teoretică, evaluarea cunoștințelor, care presupune efectuarea unui test de evaluare,

– Proba practică, evaluarea abilităților, care presupune realizarea unor sarcini practice.

În urma evaluării cunoștințelor și abilităților, membrii comisiei de evaluare și certificare, alcătuită din 3 membri (evaluatori care fac parte din personalul Centrului de validare, reprezentant din mediul de afaceri) au validat competențele profesionale ale candidaților.

Menționăm că validarea competenţelor profesionale este una din inovaţiile majore, demult aşteptate atât de beneficiarii direcţi ai educaţiei, cât şi de reprezentanţii mediului de afaceri, care constă în crearea premiselor legale de recunoaştere a educaţiei nonformale şi informale.