Regulament Admitere

 

Regulament Admitere 2019

 

ORDINUL
cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor
pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic