Admitere

ORDINUL
cu privire la aprobarea termenelor
de depunere a dosarelor
pentru concursul de admitere
în instituţiile de învăţământ profesional tehnic