Certificat De Activitate

I.P. Centrul de Excelență în Transporturi în baza deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr.82 din 07 Iulie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova  nr.968 din 31.07.2023 este acreditată pentru o perioadă de 5 ani la programul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule ,,Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1)” cu dreptul de instruire.