Internaţionale

 

PARTENERIATE INTERNAŢIONALE

 

 

Drumul ne aduce destinul, ne urzeşte viitorul,
ne întîlneşte, ne desparte, ne călăuzeşte,
ne readuce din nou la poarta înţelepciunii…

 

          Activitatea instituţiei de învăţămînt se desfăşoară în două direcţii prioritare: instruirea unui specialist de înaltă calificare şi educarea unui cetăţean fidel ţării, purtător al culturii strămoşilor.

          Pentru că demersul european al educaţiei, la care s-a angajat Centrul de Excelenţă în Transporturi, obligă la performanţă pedagogică, la valori şi deschidere europeană, administraţia a iniţiat mai multe proiecte de parteneriate internaţionale.

          Colaborarea cu Liceul Marcel Callo din or. Redon, Franţa, înscrie un capitol aparte în istoria devenirii şi modernizării instituţiei. Proiectul iniţiat în 2004-2005, Sprijin pentru învăţămîntul tehnic în deservirea automobilelor franceze, s-a materializat, pe parcursul anilor, în stagii ale pedagogilor instituţiei în Franţa şi lecţii susţinute de lectorii francezi în Centrul de Excelenţă în Transporturi; sprijinirea bazei tehnico-didactice cu materiale informative, cu programe şi module educaţionale, loturi de carte, cu aparataj de diagnosticare auto computerizată, cu trei automobile didactice franceze de model Peugeot şi Citroen.

          Această colaborare este marcată prin schimbul de experienţă între cadrele didactice şi elevii celor două instituţii. Vizitele reciproce oferă elevilor oportunitatea de a pătrunde în lumea tehnicii auto, care, în ultimul timp, se caracterizează prin inovaţie şi eficienţă. În cadrul acestei colaborări se efectuează stagii de practică, unde elevii instituţiei dau dovadă de cunoştinţe teoretice profunde, competenţe bine formate, fapt apreciat şi de profesorii francezi.

          În ultimii ani, corpul didactic al Centrului de Excelenţă în Transporturi a reuşit să lărgească aria colaborărilor internaţionale. Actualmente, instituţia participă în cadrul proiectului SES din Germania, iniţiat în 2010 de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în comun cu Ambasada Germaniei.

          În cadrul acordului cu SES – Senior Experten Service, în instituţie sînt invitaţi experţi germani, profesori, ingineri auto de cea mai inaltă calificare. Vizita profesorilor are drept scop familiarizarea cadrelor didactice cu metodele moderne de predare şi instruire practică a elevilor, ca cele folosite de instituţiile de învăţămînt din Germania. Specialiştii germani sînt plăcut surprinşi de profesionalismul cadrelor didactice, de dorinţa lor de a cunoaşte informaţii diverse vizînd disciplinele la specialitate. Deoarece instituţia de învăţămînt instruieşte specialişti nu pentru ziua de ieri, dar pentru o perspectivă mai îndelungată, experţii germani apreciază permanenta renovare a bazei tehnico-didactice a Centrului de Excelenţă în Transporturi.

          Parteneriatul cu colegiile similare din România: Colegiul Tehnic Gheorghe Balş or. Adjud, jud. Vrancea, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Iaşi, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanţa, România, Colegiul Tehnic Traian Vuia, jud. Galaţi, România constituie o colaborare eficientă, vizînd schimbul de experienţă şi modernizarea procesului didactic.

          O altă împlinire a Centrului de Excelenţă în Transporturi este cooperarea cu Colegiul de Autotransport or. Kostroma, Rusia. Acest parteneriat oferă elevilor şi profesorilor instituţiei posibilitatea de a face schimb de experienţă şi a cunoaşte reciproc istoria şi cultura popoarelor, a stabili relaţii de prietenie între cadrele didactice şi între elevi.

          La iniţiativa administraţiei instituţiei, Centrul de Excelenţă în Transporturi participă în cadrul mai multor proiecte internaţionale, ca cel de asistenţă tehnică Dezvoltarea sistemului de instruire şi formare profesională finanţat de Suedia. Cursul este bazat pe implicarea activă a elevilor în procesul de instruire.

          Corpul didactic al instituţiei a participat la realizarea proiectului european TRACECA, finanţat de Uniunea Europeană cu genericul Dezvolatrea calităţii învăţămîntului în sectorul transportului în ţările Europei. Profesorii permanent participă la diverse întruniri internaţionale, fapt ce contribuie la îmbunătăţirea procesului de instruire.

          Colaborarea dintre diferite instituţii, cooperarea cadrelor didactice, prietenia dintre elevi, cunoaşterea şi respectarea fiecărei culturi naţionale, a creaţiei populare – toate acestea sînt elemente înglobate în noţiunea de educaţie. În numele ei, Centrul de Excelenţă în Transporturi activează de ani buni şi, fără exces de modestie, obţinem succese.