Lucrări metodice

*Elaborările pot fi consultate la biblioteca instituţiei

Lumea este în continuă schimbare, mentalitatea și credinţele fiecăruia sunt diferite, instrumentele și tehnicile de lucru în activitatea didactică sunt constant inovate și îmbunătățite; seva acestei evoluţii continue a lumii a fost, este și va ramâne cercetarea şi creativitatea.

Cultura investigaţională – imperativ al timpului, care contribuie la formarea autonomiei morale şi promovarea vieţii de calitate, iar activitatea de cercetare psihopedagogică este legată de soluţionarea multor probleme şi sarcini creative, care va avea la bază metodologia elaborată şi acceptată în sfera ştiinţei.

Manifestând înţelegere şi gândire critică asupra dezvoltării în materia de specialitate şi în domeniile curriculare predate; demonstrând asumarea responsabilităţii pentru îmbunătăţirea predării, cadrele didactice utilizează creativ materialele didactice existente, dar şi elaborează altele noi în concordanţă cu necesităţile specifice.

În context, de apreciat activitatea cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării profesionale prin redactarea elaborărilor metodice şi suportului didactic.

Conştientizând că, activitatea didactică în redactarea elaborărilor metodice înseamnă şi formarea profesională continuă, cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă înTransporturi, se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii sale, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sunt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa sa şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi. Aceasta au demonstrat-o profesorii, care au susţinut elaborările metodice redactate pe parcursul anului de studii 2020-2021 în cadrul şedinţelor de catedră şi Consiliul metodico-şţtiinţific, după cum urmează:

 1. Bagrin Gheorghe – profesor Unitatea de curs Automobile;

Suport didactic – mostră pentru unitatea de curs Automobile I. Tema – Alterul;

 1. Antoci Eduard – profesor de Discipline tehnice;

Manual – Bazele teoretice ale tractoarelor agricole;

 1. Albah Larisa – profesor de Desen tehnic;

Îndrumar metodic la unitatea de curs Desenul tehnic,

Tema – Grafice și diagrame. Regulile reprezentării;

 1. Tîltu Vitalie – profesor de Discipline tehnice;

Suport didactic – Lucrări Practice la Modulul Mentenanţa Organelor de Susţinere şi Rulare;

 1. Bulhac Sergiu – profesor Unitatea de curs Automobile;

Tema – Sisteme de neutralizare a gazelor de eşapament;

 1. Prodan Raisa – profesor de Limba franceză;

Tema – La problematique d-evaluation de la competence de communication orale en classe de FLE;

 1. Barbalat Ina – profesor de Limba englez;.

Tema – The art of teaching vocabulary (Arta predării vocabularului);

 1. Dodon Alina – profesor de limba engleză.

Tema – The importance of using games and activies during the english lessons (Activităţi şi jocuri didactice eficiente în predarea limbii engleze);

 1. Pădureţ Andrei – profesor de Discipline tehnice;

1) Suport tehnologic pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator Nr. 1-5 la Specialitatea: 71630 Echipamentul electric şi electronic auto, Unitatea de curs Managementul electronic al transmisiei şi şasiului;

2) Suport tehnologic pentru îndeplinirea lucrărilor practice Nr. 1-4 la Specialitatea: 71630 Echipamentul electric şi electronic auto, Unitatea de curs Inspecţia tehnică periodică şi certificarea;

 1. Tacu Raisa – profesor de Matematică;

Tema – Metodica rezolvării problemelor ce conţin elemente de calcul financiar.

 1. Tîltu Vitalie – profesor Unitatea de curs Mentenanţa Organelor de Susţinere şi Rulare;

Suport didactic – Lucrări Practice;

 1. Troian Mihail – profesor Unitatea de curs Logistica atelierelor auto;

Tema – Deservirea clienţilor în procesul tehnologic de prestare a serviciilor;

 1. Vlas Oxana – profesor Discipline tehnice,

Suport didactic pentru unitatea de curs Desenul tehnic;

 1. Barbalat Ina – profesor de Limba engleză;

Tema – Utilizarea instrumentului Google Forms în procesul de evaluare la limba străină;

 1. Leu Tamara – profesor de Limba şi literatura română;

Tema – Stilurile funcționale ale limbii: științific, oficial-administrativ, beletristic, publicistic;

 1. Drobca Daniela – profesor de Limba franceză;

Tema – Les usages possibles des reseaux sociaux dans l-enseignement du fle;

 1. Nirones Angela – profesor de Biologie;

Tema – Abordarea individualizată și diferențiată în formarea personalității elevului în cadrul orelor de biologie;

 1. Cuzneţova Snejana – profesor de Fizică;

Tema – Rezolvarea problemelor la Tema Electromagnetismul;

 1. Tîltu Vitalie, Plîngău Ghenadie – profesori de Discipline tehnice;

Suport didactic – Lucrări de laborator la unitatea de curs Materiale de Exploatare Auto.

   20. Vasile Carpprofesor de Discipline tehnice;

1) Suport didactic – Instrucţiuni pentru lucrările de laborator, Unitatea de curs Sisteme electrice auto;

2) Suport didactic – Instrucţiuni pentru lucrările de laborator, Unitatea de curs Sisteme de siguranţă şi confort.

 1. Roşcov Elena – profesor de Matematică;

TemaMetodologia de rezolvare a inecuaţiilor iraționale.

 1. Spoială Diana – profesor de Matematică;

Tema Generalizarea metodelor de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor trigonometrice.

 1. Osipov Daniela – profesor de Chimie;

Tema – Testul – instrument de evaluare în cadrul orelor de chimie.

 1.  Ghizatulina Liliana – profesor de Chimie;

Tema – Sugestii metodologice în studierea unității de învațare Reacțiile chimice – transformări ale substanțelor.

 1. Sevastisnov Valeriu – profesor de Discipline tehnice;

Suport didactic pentru unitatea de curs Electrotehnica şi bazele electronicii.