Lucrări metodice

*Elaborările pot fi consultate la biblioteca instituţiei

 

Nr. Denumirea elaborării metodice Autor Data prezentării la Consiliul metodic
1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В MS EXCEL 2010 Pavlov Andrei 30.10.2018
2. METODICA REZOLVĂRII ECUAŢIILOR CE CONŢIN ELEMENTE DE COMBINATORICĂ Tacu Raisa 30.10.2018
3. SUBPROGRAME.
FUNCŢII ŞI PROCEDURI
Croitoru Tatiana 30.10.2018