Transparenţa Decizională

Grafiсul prestării serviciilor educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregatirea cadrelor în învăţământul profesional-tehnic secundar, cu fondul de burse, cheltuielile de intreţinere а саminеlоr elevilor şi alimentaţia elevilor (NIVELUL 3)
Grafiсul prestării serviciilor educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregatirea cadrelor în învăţământul profesional-tehnic secundar, cu fondul de burse, cheltuielile de intreţinere а саminеlоr elevilor şi alimentaţia elevilor (NIVELUL 4)
INFORMATIE privind cheltuielile din alocații bugetare și venituri proprii (anul 2022)
SITUAȚIILE FINANCIARE (pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021)
INFORMAŢIE privind cheltuielile din alocaţii bugetare şi venituri proprii (anul 2021)
PLANUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL DE STUDII 2022-2023
PLANUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022
PLANUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021
PLANUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL DE STUDII 2018-2019
REGULAMENTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ÎN CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI
REGULAMENTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI METODICO-ŞTIINŢIFIC
ÎN CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI
REGULAMENTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI PROFESORAL
ÎN CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI
INFORMAŢIE privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Centrului de Excelenţă în Transporturi în perioada 2017-2019
DAREA DE SEAMĂ PRIVIND PATRIMONIUL PUBLIC          

parte1
parte2
parte3

MANUAL DE PROCEDURI
RAPORT EXAMEN CALIFICARE 2022     
   

Raport_Examen_Calificare_TA_RO_2022

Raport_Examen_Calificare_MR_RO_2022

Raport_Examen_Calificare_MA_RO_2022

Raport_Examen_Calificare_ET_RU_2022

Raport_Examen_Calificare_ET_RO_2022

Raport_Examen_Calificare_EE_RO_2022

Raport_Examen_Calificare_DT_RU_2022

Raport_Examen_Calificare_DT_RO_2022