Baza Tehnico-Materială

     Baza tehnico-materială a Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi este constituită din edificii, instalaţii inginereşti, bibliotecă, cantină, cămine, laboratoare, ateliere, terenuri agricole, terenuri sportive, gospodării didactice, echipamente, mijloace de transport, utilaje şi alte mijloace tehnico-materiale prevăzute de normativele în vigoare.

     Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor extrabugetare ale Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi.