Istorie

Drumul ne aduce destinul, ne urzeşte viitorul,
ne întâlneşte, ne desparte, ne călăuzeşte,
ne readuce din nou la poarta înţelepciunii…

          În iureşul înverşunat al timpului încercăm să răsfoim din cartea destinului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi. Conform directivei Guvernului nr.11989 P din 12 august 1945, a fost emis ordinul Comisariatului norodnic pentru transport din RSS Moldova nr.13 din 12 ianuarie 1946 de organizat de la 01.02.1946 pe lîngă Comisariatul norodnic pentru transport din RSS Moldovenească, Tehnicumul de auto-drumuri.

          La început a debutat stingher, cu doar o sută de elevi în patru grupe la cele două specialităţi: Întreţinerea Tehnică şi Reparaţia Automobilelor, Construcţia şi Întreţinerea Drumurilor.

          Cu participarea activă a învăţătorilor, colaboratorilor şi elevilor tehnicumului a fost reparată clădirea din centrul oraşului (str.Kievscaia 79), unde au fost amenajate 25 de cabinete, au fost date în exploatare sala de sport, laboratoare de specialitate, ateliere, cabinete pentru lăcătuşi, a fost prelungit lucrul pentru crearea bazei tehnico-materiale întru perfecţionarea nivelului de pregătire a specialiştilor.

          Anul 1959 este remarcabil prin faptul că procesul de instruire se realizează la secţia fără frecvenţă. An de an această instituţie obţine prestanţă prin promovarea altor specialităţi: Exploatarea Transportului Auto – anul 1963, Exploatarea şi Reparaţia Maşinilor şi Utilajului Rutier –anul 1968, Maşini Unelte şi Scule – anul 1986, iar din 2001 palmaresul instituţiei se îmbogăţeşte cu specialitatea Diagnosticarea Computerizată şi Omologarea Transportului Auto.

          În anul 1972 a fost dat în exploatare un complex de blocuri pe str. Starogo 31 (astăzi Sarmisegetuza 31), dotat cu utilaj modern, mijloace tehnice de instruire şi un bogat material didactic. S-a folosit experienţa organizării procesului de studii a instituţiilor similare de învăţămînt din Ucraina, Belorusia, Azerbaidjan, Armenia, Rusia şi din alte republici.

          Prin directiva Guvernului Republicii Moldova nr.431 din 23.06.1993 Tehnicumul de Auto-drumuri a fost transformat în Colegiul de Transporturi din Chişinău al Ministerului de Transport al Republicii Moldova.

          În 2002 Colegiul de Transporturi din Chişinău a fost evaluat de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţămînt din Republica Moldova. Prin Hotărîrea 562 din 07.05. 2003 a Guvernului Republicii Moldova, Colegiul de Transporturi din Chişinău a fost acreditat, obţinând Certificat de Acreditare nr.012 din 23.05.2002.

          În anul 2003 este iniţiat parteneriatul între Colegiului de Transporturi şi Liceul Tehnic „Marcel Callo”, oraşul Redon, Franţa. Proiectul iniţiat în 2004-2005, Sprijin pentru învăţământul tehnic în deservirea automobilelor franceze, s-a materializat, pe parcursul anilor, în stagii ale pedagogilor instituţiei în Franţa şi lecţii susţinute de lectorii francezi în Centrul de Excelenţă în Transporturi. A urmat realizarea parteneriatelor cu colegiile similare din România: anul 2011 – Colegiul de Transporturi înscrie o nouă filă prin semnarea protocolului de colaborare cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iaşi; în acelaşi an a fost semnat protocolul de colaborare cu Colegiul Tehnic „Ghoerghe Balş”, or.Adjud, judeţul Vrancea; în anul 2014 – este iniţiat parteneriatul cu Liceul tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanţa; în anul 2014 – a fost semnat protocolul de colaborare cu Colegiul tehnic „Traian Vuia”, Galaţi.

          La 20 iulie anul 2015 prin Hotărîrea de Guvern nr.444 , Colegiul de Transporturi din Chişinău este reorganizat în Instituţie Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi.