Exploatarea Tehnică a Maşinilor şi Utilajului pentru Construcţii, Mentenanţa Drumurilor Auto