Managementul Calităţii

COMISIA DE EVALUAREINTERNĂ
ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

Declaraţia Directorului cu referire la calitatea procesului educaţional

 

Strategia de elaborare şi implementare a conceptului de calitate educaţională în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi (IPCET) pentru anii 2016-2020
 

 

Indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Centrul de Excelenţă în Transporturi

 


 

 

CEIAC în acţiune

        

     La 31 ianuarie 2019, IP Centrul de Excelenţă în Transporturi a depus  la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC)  cererea şi dosarele pentru evaluarea externă şi acreditarea  programelor de formare profesională, după cum urmează:

71660 Exploatarea tehnică a transportului auto;

71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto;

71650 Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanţa drumurilor;

104110 Traficul auto.

     Comisia de evaluare, aprobată prin ordinul   ANACEC,  a efectuat evaluarea externă şi a prezentat rapoartele respective.

     La rândul sau, ANACEC ne-a remis recent rapoartele de evaluare externă pentru cele patru programe de formare profesională evaluate.

     Toate  programele au fost  evaluate cu  100 de punct din 100 posibile !!!!

 FELICITARI INTREGULUI COLECTIV AL IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI!!!!

 

Calitatea instruirii în centrul atenţiei CEIAC

 

     În conformitate cu Planul de activitate al CEIAC, pentru anul de studii 2018-2019, în perioada aprilir-mai 2019 a fost efectuată evaluarea internă a activităţii Secţiei învăţământ profesional tehnic secundar şi autoevaluarea programului de formare profesională Echipament electric şi electronic. 

     Grupurile de lucru au activat conform standardelor de evaluare, precum şi a procedurilor aprobate.

     Rezultatele evaluărilor au fost puse în discuţie la şedinţa Consiliului profesoral din 28 mai 2019, care a luat act de rapoartele prezentate şi a aprobat Planurile de îmbunătăţire a activităţii Secţiei învăţământ profesional tehnic şi a programului de formare profesională Echipament electric şi electronic.

REZULTATE ACREDITĂRII

REE-104110 Traficul auto

REE-71660 Exploatarea tehnica a transportului auto

REE-71650 Exploatarea tehnica a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto

REE-71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto