Managementul Calităţii

COMISIA DE EVALUAREINTERNĂ
ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

Declaraţia Directorului cu referire la calitatea procesului educaţional

 

Strategia de elaborare şi implementare a conceptului de calitate educaţională în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi (IPCET) pentru anii 2016-2020
 

 

Indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Centrul de Excelenţă în Transporturi

 


 

 

CEIAC în acţiune

 

            În conformitate cu Planul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii (în continuare CEIAC), în Centrul de Excelenţă în Transporturi, în perioada 3-15 ianuarie 2018, se desfăşoară  evaluarea internă a catedrelor.

            Pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie catedrele au efectuat  o autoevaluare în conformitate cu cerinţele  standardelor de evaluare expuse de ANACIP în Ghidul de evaluare a programelor de formare profesională în învăţământul profesional tehnic, precum şi cu procedura de evaluare a catedrelor  elaborată de CEIAC şi aprobată de Consiliul de Administraţie.  Pentru evaluarea internă a activităţii catedrelor a fost emis ordinul nr. 1-245 din 20 decembrie prin care a fost aprobată comisia de evaluare.

            Totodată, CEIAC, prin decizia Consiliului de Administraţie au fost  aprobate procedurile  de evaluare a cadrelor didactice, de  desfăşurare şi totalizare a rezultatelor testărilor iniţiale ale elevilor anului I, fişele de evaluare a activităţilor didactice şi extracurriculare.

            În urma evaluării actelor normative interne ale instituţiei, prin planul de  îmbunătăţire a activităţii la acest capitol, au fost aprobate un şir de acte normative interne, inclusiv Regulamentul de activitate al catedrei.

            Totalurile rezultatelor evaluării interne a catedrelor  vor fi puse în discuţie  la şedinţa Consiliului de Administraţie din luna februarie.

            Această evaluare internă precum şi alte activităţi de autoevaluare şi evaluare organizate şi desfăşurate de  către administraţia CET, de comun cu CEIAC  şi  subdiviziunile instituţiei, sunt  un pas pentru creşterea calităţii procesului de pregătire profesională a viitorilor specialişti, dar şi  de pregătire către  evaluarea externă a Centrul de Excelenţă în Transporturi.