Mesajul Directorului


Centrul de Excelenţă în Transporturi,
Dl Boris Rusu.

 

          Pentru o instituţie de învăţământ, acumularea anilor de experienţă înseamnă racordarea la un nou ritm de viaţă, la un alt puls, la viitor. Astăzi ne uităm din nou cu respect la anii care au trecut şi suntem cuprinşi de un sentiment de respect şi de admiraţie faţă de Oamenii care au construit istoria acestei instituţii.

          Este incontestabil că învăţământul constituie factorul primordial în dezvoltarea societăţii, o formă importantă de prosperare a unei naţiuni, proces care stimulează dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, care contribuie plenar la formarea personalităţilor creative şi prospere. Astfel, ne simţim datori să ne ridicăm la nivelul cerinţelor actuale şi să ducem peste ani renumele celei mai vechi instituţii de învăţământ în domeniul transporturilor din ţară. În acest context, pentru organizarea unui proces educaţional dinamic şi modern, o atenţie sporită se acordă renovării bazei tehnico-materiale, prin reutilarea locurilor de muncă, a sălilor de clasă, cabinetelor, atelierelor, laboratoarelor. Colectivul instituţiei participă activ la consolidarea resurselor didactico-metodice. În acest sens, cadrele didactice proiectează şi elaborează permanent diverse programe analitice, cu un suport aplicativ inovator pentru toate disciplinele de specialitate.

          Odată cu desemnarea unităţii de învăţământ în calitate de Centrul de Excelenţă, ofertele educaţionale vor creşte prin varietatea sa. Astfel, instituţia va deveni un centru de formare continuă atât pentru cadrele didactice proprii, cât şi pentru profesorii şi maiştrii instructori din instituţiile de învăţământ arondate. Centrul de Excelenţă urmează a acorda servicii de recunoaştere a rezultatelor învăţării pe tot parcursul vieţii, a competenţelor obţinute prin învăţământul informal şi nonformal, eliberând acte de studii corespunzătoare.

          Integrarea europeană presupune noi orientări şi realizări în procesul de instruire şi cel al managementului educaţional. Cu certitudine, în colectivul nostru s-a format o echipă managerială profesionistă, cu convingeri deschise spre renovări şi temerari în acţiuni corespunzătoare exigenţelor timpului.

          E momentul încununării anilor, pe care îl dedicăm trecutului şi prezentului, dar îndeosebi viitorului. Prin munca depusă de echipa managerială şi întregul colectiv al Centrului de Excelenţă noi, cei care astăzi servim acest vechi şi mereu nou lăcaş de învăţământ, să ridicăm standardele educaţionale la un nou nivel calitativ, să ghidăm elevii spre formarea traseului pentru o carieră de succes, un viitor mai bun, către o viaţă socială şi profesională de calitate. Împreună, ne străduim să facilităm formarea unei personalităţi armonioase, creativ-pragmatice de succes, ataşată valorilor eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean european, performant, capabil să se integreze şi să sprijine pozitiv societatea.

           În acest sens, o pârghie eficientă în realizarea unităţii de învăţământ şi implementarea noilor tehnologii educaţionale, o constituie colaborarea cu instituţiile de profil din ţară, dar şi de peste hotarele ţării. O dovadă elocventă este cooperarea cu Universitatea Tehnică a Moldovei,Universitatea Agrară din Moldova, Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii din Chişinău, precum şi cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale, Asociaţia AITA, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova. O punte de afirmare constituie acordurile de colaborare cu Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Iaşi, România, Colegiul Tehnic Gheorghe Balş din Adjud, România, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanţa, România. Una din cele mai reuşite împliniri ale Centrului de Excelenţă este cooperarea cu Liceul Tehnic Marcel Callo din Redon, Franţa, iniţiat în 2001 şi organizat sub patronatul Ambasadei Franţei în Republica Moldova şi al Alianţei Franceze. Acest proiect de colaborare a contribuit deosebit la suplinirea bazei tehnico-materiale ale instituţiei prin donaţie de automobile, piese de schimb, echipamente de diagnosticare şi literatură de specialitate. Totodată, eficient activează grupele bilingve, în care specialităţile sunt predate în limba franceză. Aceasta este o oportunitate pentru elevi de a –şi continua studiile la Liceul Tehnic Marcel Callo. În scurt timp, elevii Centrului de Excelenţă în Transporturi, devin lideri în clasamentul rezultatelor şcolare în liceul francez.

          An de an, parteneriatul nostru evoluează şi e plăcut să constatăm că aceste colaborări exercită o influenţă calitativă decisivă asupra instruirii specialiştilor în domeniul transportului. Actualmente, iniţiem o colaborare inedită cu întreprinderi producătoare de maşini: Volkswagen, Toyota, Ford, Peugeot pentru oferirea unui suport didactic în vederea instruirii viitorilor specialişti ce vor deţine abilităţi şi competenţe pentru încadrarea în câmpul muncii, care le vor permite să-şi demonstreze spiritul inovator în ramura transportului auto.

          Înalta pregătire profesională este demonstrată de absolvenţii noştri, buni specialişti în domeniul transportului auto, care au dezvoltate priceperi ce le permit să se integreze pe piaţa muncii, având formate competenţe profesionale şi sociale necesare imperativelor timpului. Instituţia noastră promovează modele de gândire inteligentă, creatoare şi strategică, educate în spiritul flexibilităţii, dăruirii şi seriozităţii prin care să îşi menţină statutul de instituţie reprezentativă în învăţământul tehnic.

          Credem că realizările Centrului de Excelenţă în Transporturi vor creşte cantitativ şi calitativ odată cu implementarea Sistemului de management al Calităţii, în care vor fi antrenaţi toţi colaboratorii Centrului, cât şi beneficiarii serviciilor educaţionale oferite: elevi, părinţi, parteneri sociali.