Rezultate Admitere

LISTA NOMINALĂ
a candidaţilor la Concursul de admitere

Secţiunea: Concursul la programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară

Specialităţi Nivelul 4 Buget/Contract


Secțiunea: Concursul la programe de formare profesională tehnică postsecundară integrate declarate vacante după un an de studiu

Specialităţi Nivelul 4 (anul 2 de studii)


Concursul la programe de formare profesională tehnică postsecundară integrate pentru absolvenții programelor de formare profesională tehnică secundară la meserii conexe

Meserii conexe


Concursul la programele de formare profesională tehnică secundară

Meserii Nivelul 3