Rezultate Admitere

Meseria MECANIC AUTO

Lista candidaţilor admişi pentru îmatriculare, cu finanţare de la bugetul de stat.

 LISTA CANDIDAŢILOR MA BUGET2020

 

Lista candidaţilor ce pot fi îmatriculaţi , cu  achitarea taxei de studii.

LISTA CANDIDAŢILOR MA CONTRACT2020

 

Părinţii elevilor sunt invitaţi la instituţia de învăţămînt la data şi ora indicată în recipisă, prezentînd buletinul de identitate personal şi cel al elevului.

Persoanele tutore prezentând actele ce confirmă statutul respectiv.