Ştiinţe Socio-Umane

 

Istoria este cea dintâi carte a unui neam, ea este
ora însuşirii Demnităţii, Onoarei şi Înţelepciunii

 

      Realizarea procesului educaţional în cadrul Catedrei ştiinţe socio-umane este axat pe formarea personalităţii elevului şi integrarea lui în relaţiile sociale actuale. Rolul disciplinelor catedrei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect tot ce se întâmplă în lumea din jur.

      În procesul de instruire membrii catedrei aplică metode de predare – învăţare – evaluare, având obiectiv îndeplinirea sarcinilor de învăţare, formularea răspunsurilor, completând tezaurul de cunoştinţe.

      Totodată, colectivul catedrei desfăşoară anual ore demonstrative cu diverse conţinuturi. În funcţie de factorii variabili, profesorii catedrei asigură eficienţă utilizării tehnicilor interactive, a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale pentru formarea competenţelor profesionale.

      Dezvoltarea comportamentului civic la elevi, prin exersarea deprinderilor patriotice în activităţile extraşcolare se datorează profesorilor catedrei. Astfel, profesorii desfăşoară activităţi extracurs cu diverse conţinuturi ce se bazează pe cultivarea şi valorificarea temelor abordate prin prisma propriilor sisteme de valori, consacrate personalităţilor notorii ale culturii şi ale neamului nostru, ce oferă un bogat conţinut înţeles de fiecare cetăţean responsabil şi conştient, asigurând cultivarea sentimentului educativ faţă de valorile general-umane.

     O importantă contribuţie la cultivarea interesului pentru cercetare revine activităţilor metodico-ştiinţifice. Cadrele didactice anual elaborează lucrări metodico-ştiinţifice cu diferite subiecte, participă activ în cadrul conferinţelor practico-ştiinţifice, seminarelor desfăşurate în cadrul Centrului de Excelenţă în Transporturi şi în cadrul trainingurilor internaţionale organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

      Cadrele didactice realizează demersul educaţional pentru crearea personalităţii viitorilor specialişti, modelarea intelectului, dăruirea frumuseţii lumii interioare bazată pe inteligenţă şi iscusinţă, educaţie şi cunoştinţe, adevăr, bine şi frumos.

      Catedra ştiinţe socio-umane este oaza spiritualităţii neamului, locul unde există multă creativitate, inspiraţie, bunătate şi cultură.

 

DECADA CATEDREI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

 
Perioada desfăşurării: 28.10.2019 – 01.11.2019
 

Genericul:

Când ajunge poluarea
Mult mai mare ca și marea
S-a desăvârșit o artă
                           (Eugen Pop)

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

Ghidaţi de profesoara Zugrav Svetlana, elevii grupei EE191, la data de 09.12.2019, au participat la activitatea dedicată: ,,Zilei Internaţionale Anticorupţie”, desfăşurată la Palatul Republicii. Activitatea a avut ca obiectiv promovarea principiilor etice, integritatea, transparenţa şi responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.