SECŢII SPORTIVE

Secţii:

  • fotbal
  • baschet
  • volei
  • tenis

 

PROFESORII DE LA EDUCAŢIE FIZICĂ

 

Mens sana in corpore sano

     

      Prin activitatea lor, profesorii de la Educaţie fizică tind să amelioreze, printr-o participare organizată şi independentă, condiţia fizică şi confortul spiritual al elevului, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la rezultate-brio în competiţiile sportive.

      Cadrele didactice monitorizează elevii în dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo – funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate. Totodată, contribuie cu tenacitate şi perseverenţă la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine, punctualitate. Toate acestea se dezvoltă şi prin activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul educaţional. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice, au indici funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.