Parteneriate Internaţionale ROMÂNIA

Parteneriatul cu colegiile similare din România: Colegiul Tehnic Gheorghe Balş or. Adjud, jud. Vrancea, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Iaşi, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanţa, România, Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia, Focşani jud. Vrancea, România constituie o colaborare eficientă, vizând schimbul de experienţă şi modernizarea procesului didactic.

 

 

CONCURSUL CIVILIZAŢIA ŞOSELEI

     

     În perioada 09-11 mai 2018, o delegaţie din cadrul instituţiei publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, formată din profesorii Tîltu Vitalie, Berzan Alexandru, Plîngău Ghenadie şi elevii Blaga Andrei (gr. ET145), Muraş Sergiu (gr. ET143) au participat la Proiectul Educaţional Regional Civilizaţia şoselei, desfăşurat în incinta Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanţa, România. Concursul a vizat şi organizarea unei expoziţii de machete.

     Elevii Centrului de Excelenţă în Transporturi au prezentat machete elaborate la practica Sudare şi Tinichigerie, care au impresionat toţi participanţii concursului.

 

no images were found