Parteneriate Internaţionale FRANŢA

     

Colaborarea cu Liceul Marcel Callo din or. Redon, Franţa, înscrie un capitol aparte în istoria devenirii şi modernizării instituţiei. Proiectul iniţiat în 2004-2005, Sprijin pentru învăţămîntul tehnic în deservirea automobilelor franceze, s-a materializat, pe parcursul anilor, în stagii ale pedagogilor instituţiei în Franţa şi lecţii susţinute de lectorii francezi în Centrul de Excelenţă în Transporturi; sprijinirea bazei tehnico-didactice cu materiale informative, cu programe şi module educaţionale, loturi de carte, cu aparataj de diagnosticare auto computerizată, cu trei automobile didactice franceze de model Peugeot şi Citroen.

      Această colaborare este marcată prin schimbul de experienţă între cadrele didactice şi elevii celor două instituţii. Vizitele reciproce oferă elevilor oportunitatea de a pătrunde în lumea tehnicii auto, care, în ultimul timp, se caracterizează prin inovaţie şi eficienţă. În cadrul acestei colaborări se efectuează stagii de practică, unde elevii instituţiei dau dovadă de cunoştinţe teoretice profunde, competenţe bine formate, fapt apreciat şi de profesorii francezi.

 

 

PARTENERIATUL TRILATERAL

 

      Parteneriatul trilateral dintre Centrul de Excelenţă în Transporturi, Moldova – Liceul tehnic Marcel Callo, Franţa – Colegiu de Autotransport din Kostroma, Rusia  continuă prin mărirea  spectrului de acţiuni ce vizează implicarea elevilor şi profesori. Aceste acţiuni au fost stabilite în perioada 13 -21 octombrie 2017, la Liceul Marcel Callo,  oraşul Redon,  unde au fost prezenţi reprezentanţii acestor trei instituţii. Acţiunile  din cadrul  parteneriatului ce urmează a fi implementate în următorii ani sunt:

  1. Realizarea unui ECO – Proiect în mediul rural unde beneficiarul va fi o instituţie de învăţământ cu implicarea directă a elevilor din cadrul Centrului de Excelenţă în Transporturi, Moldova, Liceului tehnic Marcel Callo, Franţa, Colegiului de Autotransport din Kostroma prin realizarea unui şantier comun. Perioada de realizare preconizată: aprilie – mai 2019.
  2. Realizarea unor materiale pe teme tehnice de către elevii acestor instituţii apoi prezentarea lor prin utilizarea tehnologiilor IT instituţiilor partenere. Elevii ce au elaborat vor prezenta semenilor lor din instituţiile partenere. Se preconizează derularea activităţii începând cu luna ianuarie.
  3. Efectuarea stagiilor comune de practică pentru elevii celor trei instituţii de învăţământ

      În perioada dată s-a discutat şi s-a confirmat formarea în domeniul mentenanţei automobilelor hibride la ANFA (Agenţia Naţională Franceză în domeniul Automobilelor)  a două cadre didactice din cadrul centrului de Excelenţă în Transporturi. Termenul de realizare fiind anul de studii 2017 -2018

     Un alt subiect important discutat a fost posibilitatea dotării Centrului de Excelenţă în Transporturi cu un electromobil pentru desfăşurarea lucrărilor practice de către elevi.

 

 

VIZITA DELEGAŢIEI DIN FRANŢA

 

     Pe data de 3 noiembrie 2017, Centrul de Excelenţă în Transporturi a fost vizitat de o delegaţie din Franţa în următoarea componenţa :

Dna Yvette Annee,  vicepreşedintele Comunităţii comunelor din Pays de Redon inclusiv primar de  Saint–Vincent – sur-Oust (Bretagne);

Dna Laure Thuillard,  viceprimar de Lavardens (Occitannie);

Dna Cleo Rouire, reponsabilă proiecte, Asociaţia primarilor rurali din Franţa;

Dna Nicole Pascolini, primar de Lavardens, Occitanie.

     Scopul vizitei fiind examinarea acţiunilor ce vizează relaţia de colaborare în cadrul acordului de parteneriat transnaţional a Centrului de Excelenţă în Transporturi  cu liceul Marcel Callo, Redon, Franţa şi evaluarea perspectivelor de  dezvoltare a  procesului de implementare a proiectului moldo – francez.

 

no images were found

 

VIZITA AMBASADORULUI FRANŢEI

     

     La data de 23.05.2018, Centrul de Excelenţă în Transporturi a avut drept oaspete de onoare Excelenţa sa Dnul Pascal LE DEUNFF, Ambasadorul Franţei în Republica Moldova.

     Pe parcursul vizitei Dnul Pascal Le Deunff a avut întâlniri cu  elevii grupelor bilingve, discutându-se despre proiectul de consolidarea formărilor francofone din cadrul învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova, inclusiv  a vorbit elevilor despre instalarea în Republica Moldova a unei uzine franceze specializată în producerea cablajelor electrice ce urmează să creeze aproximativ  250 de locuri de muncă.  

     Dnul Ambasador  s-a familiarizat cu activitatea instituţiei şi rezultatele din cadrul proiectului de colaborare cu liceul Marcel Callo, Redon. S-a specificat importanţa studierii limbii franceze în domeniu de către elevi.

 

no images were found