SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi Codul Muncii al Republicii Moldova, la data de 01 iunie 2021, Administraţia Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi şi Comitetul sindical, în scopul realizării acţiunilor coordonate ce ţin de reglementarea condiţiilor de muncă şi de studii, asigurarea garanţiilor social-economice şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor şi elevilor, au semnat Contractul colectiv de muncă, pentru anii 2021-2025.

Părţile recunosc egalitatea şi împuternicirile partenerilor sociali, asigură executarea obligatorie a înţelegerilor, îşi asumă responsabilitatea pentru toate obligaţiunile stipulate în Contractul colectiv de muncă şi se obligă să întreprindă acţiuni pentru asigurarea drepturilor şi libertăţilor salariaţilor, în conformitate cu actele normative naţionale în vigoare şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Republica Moldova.

Administraţia se obligă să elaboreze acte normative proprii, inclusiv ce reglementează implementarea Codului Educaţiei, în termeni stabiliţi, armonizându-le cu prevederile Codului muncii, iar Comitetul sindical îşi asumă responsabilitatea de a proteja drepturile şi interesele profesionale, socio-economice şi de muncă ale membrilor săi conform Statutului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.