SEMINAR: CM CET

Subiectul abordat: „Particularităţile proiectării curriculare centrate pe elev”

Scopul: Asigurarea condiţiilor de implementare Programelor de Formare profesională şi Curriculumului centrat(e) pe formarea competenţelor elevilor.

     În cadrul seminarului profesorii tineri au fost informaţi cu privire la specificul organizării procesului educaţional în cheia educaţiei centrate pe elev, particularităţile proiectării didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev.

     Seminarul cu elemente de training va avea un impact pozitiv în formarea  competenţelor profesionale a cadrelor didactice în vederea promovării schimbărilor şi asigurarea calităţii procesului educaţional.