SEMINAR: CM CET

        Aspecte metodologice privind implementarea Curriculumului Naţional, subiect abordat în cadrul seminarului informativ realizat la nivel instituţional.         

     Informarea cadrelor didactice privind aspectele esenţiale ale Curriculumului modernizat, va asigura ghidarea acestora în proiectarea, organizarea şi  desfăşurarea eficientă a demersului educaţional, în vederea formării personalităţii elevului corespunzător cerinţelor societăţii actuale.

     Consilierea metodologică a cadrelor didactice vizând aspectul de noutate reflectat în Currculum prin activităţi şi produse de învăţare, va servi un bun suport în adaptarea tehnologiei didactice interactive şi asigurarea corelaţiei: proiectarea didactică – evaluarea abilităţilor elevilor.

     Implicarea profesorilor în discuţii, dezbateri, schimb de opinii, raportate la proiectarea activităţii didactice în baza reperelor metodologice de predare-învăţare-evaluare din Curriculum, vor fi impelmentate în elaborarea proiectării didactice de lundă durată şi de scurtă durată, realizând conexiunea dintre competenţe, conţinuturi, activităţi şi produse de învăţare.