RELAȚII INTERNAȚIONALE

Întru perfecționarea și diversificarea procesului instructiv-educațional, Centrul de Excelență în Transporturi conlucrează activ cu instituțiile de învățămînt profesional-tehnic din alte țări, precum Federația Rusă.

În acest scop, profesorii și elevii CET perioadic participă activ la diverse conferințele științifico-practice, seminare, concursuri, traninguri, schimb de experiență, recent (11-17.11.2019) participînd la Conferința a V-a Inter-Regională științifico-practică din or. Kostroma (Rusia), în parteneriat cu  Colegiul de auto-drumuri din or.Kostroma, cu care colaboram de mai mulți ani.  

La conferință cu genericul ”Профессиональное образование – ресурс кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста  в регионе» au participat reprezentanți din 76 regiuni ale federației Ruse, unde sau discutat pe larg problemele pregătirii și asigurării economiei naționale cu cadre profesioniste pentru diferite domenii de activitate, inclusiv și în transporturi.

De rînd cu aceasta, în cadrul conferinței sau desfășurat competițiile diferitor profesii, cu participarea cadrelor tinere instruite în diferite instituții de învățămînt, la majoritatea profesiilor din economia națională a regiunii Kostroma.

Profesorul CET Gheorghița Anatolie a prezentat la deschiderea Conferinței în cadrul Colegiului de autodrumuri din Kostroma o informație amplă privind activitatea Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău, iar în cadrul activității secțiilor cu genericul ”Оценка качества подготовки кадров, внутренние системы мониторинга качества, инструменты независимой оценки, демо-экзамены, оценки работодателей» profesorii Untila Pavel și Gheorghița Anatolie au prezentat raporturi la temă în cadrul desfășurării Conferintei a V Internațională din or. Kostroma, prezentănd modalitățile de pregătire-instruire a cadrelor în Centrul de Excelență în Transporturi, metodele de apreciere a cunoștințelor, de colaborare cu producerea.    

Au fost determinate și alte modalități de colaborare pe viitor între Centrul de Excelență în Transporturi și Colegiul de auto-drumuri din Kostroma.

În cadrul vizitei la Kostroma a avut loc și o întîlnire călduroasă și cu diaspora moldovenească din acest oraș/regiune, unde sau discutat multiple probleme de interes comun.