PROMOVAREA MĂIESTRIEI ŞI INVENȚIEI

În perioada 20-21 octombrie 2022, profesorii Centrului de Excelenţă în Transporturi: Bagrin Gheorghe, şef catedră de Discipline Tehnice Speciale; Pădureţ Andrei, şef catedră Instruire Practică; Carp Vasile, profesor de discipline tehnice; Plîngău Ghenadie, profesor de discipline tehnice, au efectuat o vizită de informare la compania S.C. Aerostar S.A., Divizia M.R.O. Aviaţie Civilă din Bacău şi la punctul de lucru în Iaşi.

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi şi instituţia S.C. Aerostar S.A., Divizia M.R.O. Aviaţie Civilă au iniţiat un parteneriat în cadrul Proiectului PROMOVAREA MĂIESTRIEI ŞI INVENŢIEI.

Scopul: Colaborarea la nivel transnațional, în vederea educării atitudinilor sociale/economice/ culturale/profesionale ale elevilor/absolvenţilor.

 Obiectivele:

  • Valorificarea la elevi a competențelor de comunicare în cadrul Proiectului PROMOVAREA MĂIESTRIEI ŞI INVENŢIEI;
  • Determinarea etapelor pentru soluţionarea problemei aplicând principiul recrutării potenţiale a absolvenţilor Centrului de Excelenţă în Transporturi în câmpul muncii;
  • Implicarea elevilor la stagiile de practică;
  • Motivarea elevilor pentru lansarea ideilor inovatoare, aplicând competenţele şi abilităţile de la unităţile de curs de profil;
  • Motivarea membrilor Proiectului PROMOVAREA MĂIESTRIEI ŞI INVENȚIEI în implicarea activă în viaţa socială şi încadrarea ulterioară pe piaţa muncii.