PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

La data de 26 octombrie 2022 în cadrul I. P. Centrul de Excelenţă în Transporturi s-a desfăşurat seminarul republican.

SUBIECT ABORDAT: Coordonarea şi diseminarea Curricula la Programele de formare profesională nivelul IV ISCED.

SCOPUL SEMINARULUI: Coordonarea conţinutului şi diseminarea Curricula la Programele de formare profesională nivelul IV ISCED în conformitate cu Planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, ceea  ce a asigurat schimbul experienţei profesionale, dar şi redarea esenţelor unei practice de success în elaborarea şi implementarea Curricula la Programele de formare profesională.           

La seminar au participat cadre didactice şi manageriale din instituţiile profesional tehnice:

 • Centrul de Excelenţă în Transporturi
 • Colegiul Politehnic din Bălţi
 • Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi
 • Colegiul Universităţii Tehnice a Moldovei
 • I.P.  Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Olesea BAGRIN, director adjunct interimar pentru instruire şi educaţie a informat cadrele didactice participante la seminar cu privire la necesitatea revizuirii şi modificării/ elaborării Curricula la unităţile de curs în conformitate cu Planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

Membrii grupurilor de lucru pentru revizuirea, modificarea şi/ sau adaptarea curriculelor la Programele de formare profesională nivelul IV ISCED în conformitate cu Planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova la data de 22.06.2022, au prezentat conţinutul acestora, după cum urmează:

 • Ludmila ROTARI, Ion COTÎRŞĂU
  Curricula Unitatea de curs Studiu materialelor şi interschimbabilitate.
 • Petru CEALĂ, Efimia RĂU
  Curricula Unitatea de curs Desen tehnic.
 • Aliona MOROI, Ion ŞTIRBU
  Curricula Unitatea de curs Sisteme de transporturi în trafic intern
 • Aliona MOROI, Ion ŞTIRBU
  Curricula Practica de iniţiere în specialitatea Trafic Auto.
 • Gheorghe MĂŞCĂUŢAN
  Curricula Practica de instruire lăcătuşărie mecanică.

Conţinutul Curiculelor elaborate este conceput astfel, încât să formeze la elevi abilităţi de lucru cu informaţia, responsabilitate pentru propriile acţiuni, capacităţi de reflecţie pentru a-şi eficientiza procesul de învăţare.

Angela NIRONES, metodistul instituţiei, s-a pronunţat cu privire la aspectele metodologice privind elaborarea  curricula la Programele de formare profesională nivelul IV ISCED, necesitatea  revizuirii şi/ sau adaptării curriculumului ca document reglator, care are în vedere prezentarea interconexă a demersurilor conceptuale, conţinutale şi metodologice, accentul fiind pus pe sistemul de competenţe ca un nou cadru de referinţă al finalităţilor educaţionale.

În esenţă, diseminarea Curriculilor la Programele de formare profesională în cadrul seminarului, va asigura ghidarea activităţii cadrelor didactice şi va facilita abordarea multidimensională a demersurilor de proiectare didactică, în vederea asigurării realizării eficiente a procesului de predare-învăţare-evaluare.