PROCURAREA MAŞINII RUTIERE

Centrul de Excelenţă în Transporturi, în cadrul Proiectului educaţional Procurarea maşinii rutiere (buldo – excavator) pentru sporirea calităţii educaţionale la nivelul cerinţelor pieţii muncii cu suportul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova a procurat  excavatorul, de brand renumit, pentru desfăşurarea procesului didactic la specialitatea Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto. Aplicarea tehnologiilor noi în domeniul exploatării maşinilor rutiere pentru construcţii şi a drumurilor, asigură formarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale elevilor, totodată facilitează activitatea cadrelor didactice ce instruiesc specialişti în domeniul transportului auto.