FORMARE CONTINUĂ UTM

Evoluţia domeniului de formare la nivelul profesional tehnic/vocaţional, dezvoltarea ştiinţelor educaţiei prin promovarea în contextul acestora a noilor paradigme (centrarea pe cel ce învaţă, centrarea pe competenţe, constructivismul) şi progresul rapid al tehnologiilor în toate ramurile economiei, au conturat necesitatea schimbării paradigmei de formare profesională continuă. Astfel, interdisciplinaritatea în formarea profesională a cadrelor diactice din IPT este un aspect imperios pentru asigurarea excelenţei în formarea viitorilor specialişti tehnicieni în domeniul Transportului auto.

Semnarea Acordului de colaborare referitor la organizarea activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice din Învăţământul Profesional Tehnic dintre Părţile I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei, prin Direcţia Formare Continuă UTM şi I. P. Centrul de Excelenţă în Transporturi la data de 04 octombrie 2022, are drept obiectiv organizarea şi asigurarea de către Părţi a activităţilor ce vor contribui la eficientizarea actului de predare-învăţare-evaluare în domeniul învăţământului vocaţional, prin asigurarea de către CFC-UTM a activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice de specialitate din cadrul IP CET şi asistenţa didactico-metodică în realizarea programelor de formare profesională asigurate de acestea.