FORMARE CONTINUĂ ONLINE

În perioada 01.07.2020- 30.07.2020 secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi va organiza cursuri de formare continuă online pentru Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole categoriile B, BE, C, CE, D, DE și Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole.

Modulele

Specialitatea: Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule Categoriile B, BE.

Nr. crt Denumirea modulului  Numărul de ore
A Psihopedagogie 50
B Regulamentul circulației rutiere 30
C Siguranța traficului rutier 15
D Metodica instruirii în conducerea autovehicolului 20
E Mentenanța auto 30
F  Primul ajutor medical. Educația antidrog 5
  TOTAL 150

 

Formabilii vor primi certificate seria CRP, cu 20 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare și acreditare.

Pentru participare la cursuri de formare continuă, vă sugerăm să completați formularul de înscriere https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPQ4n4hmbD_ko2y42OT8RLG6tx0JtVz6TmVdtI9_pxyL0d1g/viewform?usp=sf_link