Formare continuă: „Managementul carierei”

În perioada 10-12 octombrie 2019, profesorii Centrului de Excelenţă în Transporturi au participat la progamul de formare profesională continuă privind Managementul carierei, desfăşurat în cadrul Centrului de Excelenţă în Construcţii. Cursul de formare a implicat acumulare de cunoştinţe, rafinare de competenţe necesare profesorilor de asigura o ghidare şi orientare corectă a elevilor în proiectarea unei cariere de succes.