FESTIVAL-CONCURS „FOCUL DIN VATRĂ”

,,Omul fără suflet nu-i om,omul e numai inimă”  D.Matcovschi

        Cu acest generic, sâmbătă, 22 octombrie 2022, Centrul de Excelenţă în Transporturi din Chişinău a găzduit 15 instituţii de învăţământ profesional tehnic din ţară în cadrul concursului naţional Festivalul  ,,Focul din vatră” în memoriam Dumitru Matcovschi, ediţia IX.

         Pe scenă s-au prezentat grupuri de elevi talentaţi. Toate acestea au fost posibile cu suportul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova şi Preturii sec. Botanica. Buna colaborare a transformat festivalul într-o sărbătoare organizată cu suflet şi pentru suflet în care fiecare elev a savurat din creaţia imensă a marelui poet, trăind emoţii pozitive cu reverberaţii sufleteşti.

          Festivalul s-a soldat cu rezultate corecte definită grație juriului de onoare, în următoarea componență:

  • Rusnac-Frăsineanu Magdalena, dr., conf. univ., consultant principal al Direcţiei Învăţământ Profesional Tehnic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, preşedintele juriului.
  • Ţurcanu Valeriu, doctor în pedagogie, Maestru în artă, conferenţiar universitar, director interimar al Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Greangă”.
  • Chiseliţa Vasile, doctor în muzicologie, cercetător ştiinţific, coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
  • Ciobanu Rodica, profesoară disciplina Limba şi literatura română, grad didactic I, Liceul „Mihai Eminescu” or Chişinău.

       Prin aprecierea originalității şi interpretării scenice a conținuturilor selectate și prezentate de elevi, s-a oferit următorul clasament:

Locul I – IP Centrul de Excelenţă în Transporturi

Locul II – Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău

Locul II –  Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Locul III – Colegiul “MONDOSTUD-ART” din Chişinău

Locul III – Colegiul de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”

Locul III – IP Colegiul de Medicină Ungheni

Locul III – IP Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

MențiuneColegiul Universității Tehnice a Moldovei

Mențiune – IP Centrul de Excelență în Construcții

Mențiune – Colegiul de Ecologie

Mențiune – Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi 

Mențiune – Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară

    La final, doamna Magdalena Rusnac-Frăsineanu a remarcat străduința elevilor de a impresiona prin măiestria teatrală  în vederea transpunerii textului matcovschian într-un spectacol original, manifestând recunoștința față de Centrul de Excelență în Transporturi pentru buna organizare a evenimentului, cât și față de cadrele didactice  pentru suportul oferit elevilor în procesul pregătirilor de participare la concurs.