FELICITĂRI

Administrația CET adresează cele mai sincere felicitări și urări de sănătate cadrelor didactice care au susținut Raportul de autoevaluare și Interviul de performanță pentru conferirea gradului didactic întâi în cadrul Comisiei republicane de atestare:

  1. COVALI VICTORIA – Istorie
  2. ZUGRAV SVETLANA – Educație civică
  3. MOROI ALIONA – Discipline de specialitate/ economice
  4. BERZAN ALEXANDRU – Discipline tehnice