Echipamente şi utilaje achiziționate

În rezultatul participării I.P. Centrul de Excelență în Transporturi la proiectul de finanțare complementară a Învățământului Profesional Tehnic din R. Moldova susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, s-a beneficiat de un suport financiar în sumă de 321 mii lei pentru procurarea echipamentului şi utilajului tehnologic, scopul fiind dotarea și modernizarea laboratoarelor echipate cu autovehicule alternative didactice, propulsie hybrid.
Toate echipamentele și utilajele solicitate, respectiv cele achiziționate sunt prezentate în TABEL (clic pe cuvânt pentru vizualiza).

Profesorii Antoci Eduard și Pădureț Andrei au fost instruiți în cadrul unităţii economice cu eliberarea certificatelor ce confirmă instruirea la programul de formare profesională la modulul: Utilizarea echipamentelor de diagnosticare a autovehiculelor, certificatele se anexează.
Competenţe dobândite:
1. Utilizarea unor metode diverse în diagnosticarea autovehiculelor pentru implimentarea în practică;
2. Înţelegerea şi aplicarea în practică a conexiunilor dintre modulele de diagnosticare (TEXA UNIPROBE, seturi de cablaje pentru testarea fizică şi electrică a liniilor CAN);
3. Utilizarea programelor de software verisiunea DASHBOARD, parametrii vehiculelor cu grafică intuitivă;
4. Organizarea şi desfăşurarea procesului de diagnosticare a autovehiculelor cu MOTORTESTERUL TEXA UNIPROBE Z04260 şi accesorii din dotare.
Profesorii instruiți, deja au desfășurat ore cu elevii (formabili) ai anului de promoție înainte de desfășurarea stagiului de practică ce precede probele de absolvire pentru a fi bine instruiți privind obținerea abilităților și dexterităților în domeniul deservirii autovehiculelor electrice și hybride.
Acestă achiziţie a contribuit foarte mult la dotarea și modernizarea laboratorul destinat autovehiculelor alternative, propulsie electrice și hybride.