Drepturile Tinerilor la Locul de Muncă

   Prin prezentul mesaj vă aducem la cunoștință că în data de 02 Decembrie 2020 a luat sfârșit concursul național pentru elevii din învățământul liceal și profesional-tehnic desfășurat de către Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru promovarea aplicației „Drepturile Tinerilor la Locul de Muncă” (RWY) și sporirea cunoștințelor privind drepturile tinerilor la locul de muncă.
   Tinerii au fost încurajați să descarce jocul interactiv, să parcurgă testele și să acumuleze punctajul maxim. Ca urmare a acestui concurs au fost înregistrate peste 6,300 de descărcări ale aplicației și 43,956 de teste completate. Toate instituțiile de învățământ au fost introduse în baza de date a aplicației și cele care au înregistrat cel mai mare număr de descărcări și punctaj au fost declarate învingătoare.
   În conformitate cu punctajul maxim acumulat de instituții, câștigătorii concursului sunt următorii:


La nivel de capitală:

Centrul de Excelență în Transporturi, Chișinău –

Locul 1