CURS DE FORMARE CONTINUĂ

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN SISTEMUL DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

În perioada 15 octombrie 2018 – 30 octombrie 2018, secția Formare Continuă a Centrului de Excelență în Transporturi, a organizat cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicole. Participanții, profesori din mai multe instituții din republică – Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională din Criuleni, Școala Profesională din Leova, Școala Profesională din Telenești, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au confirmat utilitatea acestor formări și au apreciat profesionalismul formatorilor Păduraru Vitalie și Pădureț Andrei, Centrul de Excelență în Transporturi, Filimon Olimpia și Puga Elena, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”.

Modulele
Specialitatea: Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule

 

Nr. crt Denumirea modulului Numărul de ore
1 Psihopedagogie. 35
2 Regulamentul circulației rutiere și siguranța traficului rutier. 20
3 Metodica instruirii în conducerea autovehicolului. 15
4 Primul ajutor medical. Educația antidrog. 5
  TOTAL 75

 

După susținerea probelor de evaluare cu succes, formabilii au primit certificate seria CRP, cu 10 credite obligatorii, valabile în perioada de atestare a cadrelor didactice.

 

Vitalie Păduraru,

Șef secție Formare Continuă