CONSILIUL PROFESORAL

Hotărârea Consiliului profesoral
din 15.02.2022

 În baza constatărilor Comisiei de evaluare internă şi atestare a Centrului de Excelenţă în Transporturi privind exercitarea evaluării activităţii didactice a cadrelor didactice, examinarea materialelor aferente procesului de atestare, inclusiv Fişele integrate de evaluare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea şi eficienţa activităţii cadrelor didactice care s-au atestat pentru conferire/ confirmarea gradului didactic, verificării Fişei de atestare a cadrelor didactice, evaluarea în baza probei Studiu de caz şi realizării prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de asistenţă psihopedagogică privind metodologia de conferire/ confirmare a gradelor didactice.

Consiliul profesoral ia următoarele decizii:

1) Materialele aferente procesului de atestare, completate de către membrii Comisiei de evaluare internă şi atestare, inclusiv Fişele integrate de evaluare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, Fişa de atestare a cadrului didactic, examinate în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, se recomandă pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice doi, unu, superior.

 

2) Se recomandă conferirea gradului didactic doi :
Şpatacovschi Natalia – Discipline tehnice Transport auto

 

3)Se recomandă confirmarea gradului didactic doi:
Drobca Daniela Limba şi literatura română/ Limba franceză

 

4) Se recomandă conferirea gradului didactic unu :
Rotari Ludmila – Discipline tehnice Transport auto

 

5) Se recomandă confirmarea gradului didactic unu cadrelor didactice:

 1. Bagrin Gheorghe – Discipline tehnice Transport auto
 2. Botnari IonFizică
 3. Carp VasileDiscipline tehnice Transport auto
 4. Cebanu Liubov Informatică
 5. Cotîrşău Ion Discipline tehnice Transport auto
 6. Gîrla Igor Discipline tehnice Transport auto
 7. Meriacri SergiuDiscipline tehnice Transport auto
 8. Nirones Aurel – Discipline tehnice Transport auto
 9. Pădureţ AndreiDiscipline tehnice Transport auto
 10. Proca LeonidDiscipline tehnice – 131 Codul Educaţiei
 11. Plîngău GhenadieDiscipline tehnice Transport auto
 12. Roşcov ElenaMatematică – art. 131 Codul Educaţiei
 13. Rău EfimiaDesen tehnic – art. 131 Codul Educaţiei
 14. Spoială DianaMatematică – art. 131 Codul Educaţiei
 15. Tretiacov CarolinaBiologie

 

6) Se recomandă conferirea gradului didactic superior cadrelor didactice:

 1. Bagrin OleseaDiscipline economice
 2. Pleşca ValeriuFizică
 3. Ştirbu IonDiscipline de specialitate Transport auto

 

7) Se recomandă confirmarea gradului didactic superior cadrelor didactice:

 1. Cuzneţova SnejanaFizică
 2. Goreanu Ina – Geografie

 

8) Se înaintează solicitanţii de conferire/ confirmare a gradelor didactice unu şi superior la etapa republicană de atestare;

9) De a elabora şi prezenta Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova dosarele candidaţilor care aspiră la grade didactice conform orarului prezentării dosarelor de atestare, sesiunea 2022.

Resp. A.Nirones