CONFERINȚA INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Profesorii CET au participat, în perioada 29-30.11.2019, în cadrul conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ.

Cadrele didactice au avut oportunitatea de a-şi perfecţiona competenţele digitale şi profesionale prin schimbul de bune practici. Comunicarea dnei Pavlov Tatiana, profesoară de limba şi literatura română, a fost apreciată cu LOCUL ÎNTÂI.

Conferinţa constituie un prilej de autoafirmare, dar, totodată, şi de excelare profesională a cadrelor didactice.