CET: CONFERINȚA INTERREGIONALĂ

PARTICIPAREA PROFESORILOR CET LA CONFERINȚA INTERREGIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ DIN 04.12.2019

La 04.12.2019 profesorii Centrului de Excelență în Transporturi dnii Gheorghița Anatolie, Untila Pavel, Golban Maria și Cucereavii Oleg au participat la Conferința Interregională științifico-practică din or. Lipețk, Rusia cu genericul «Современные вызовы качеству подготовки кадров среднего профессионального образования», organizată de Direcția de Învățămînt a Regiunii Lipețk (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) din Rusia și Institutul de dezvolatre a învățămîntului («ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ») al Regiunii Lipețk.

De către profesorii Gheorghița Anatolie și Golban Maria au fost prezentate, în cadrul ședinței plenare, rapoartele:

  1. A. Gheorghița: „Модель формирования контрольно-оценочных средств по профессиональным дисциплинам технического профиля в соответствии с международными стандартами” 
  2. Golban Maria ”Нормативно – правовое сопровождение профессиональной подготовки выпускников Центра Передового Опыта в области Транспорта и методологические аспекты обеспечения качества подготовки кадров в соответствии с международными образовательными стандартами”

            Conexiunea la Conferință a fost realizată in premieră, prin rețelele interactive internet, care a decurs cu succes.

            S-au discutat aspecte actuale ale modernizării procesului instructiv-educațional de instruire a specialiștilor în instituțiile medii tehnico-profesionale de învățămînt, s-a făcut schimb de experiență în cadrul realizării practice al acestor probleme în instituțiile de învățământ din Moldova și Rusia.

            În final, au fost trasate intenții de colaborare de lungă durată, cu semnarea unui contract de colaborare de lungă durată.