CEDA: Dezvoltarea personală

     În perioada 29.10 – 01.11.18,  profesorii Centrului de Excelenţă în Transporturi au participat la programul de formare privind implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltarea personală în cadrul orelor de dirigenţie. Sesiunea de formare  a implicat acumulare de cunoştinţe, rafinare de competenţe necesare pentru a transpune prevederile curriculare ale disciplinei  Dezvoltare personală în diferite contexte educaționale. Implicarea activă a cadrelor didactice  în acest proces  a constituit un mijloc de promovare a cooperării profesionale, oferindu-le  oportunitatea de a cunoaşte noi orientări metodice şi metodologice orientate spre  realizarea unui demers educațional  atractiv şi eficient al orelor de dirigenție prin implementarea cu succes  a bunelor practici achiziționate.