Instruire Practică

 

Pentru a deveni un om capabil şi de succes în orice profesie,
trei lucruri sunt necesare: natura, studiul şi practica

 

      Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în instruirea de specialitate. Toate acestea se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică.

      Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului de învăţământ şi se desfăşoară în scopul aplicării competenţelor, acumulate de către elevi pe parcursul anilor de studii şi formării abilităţilor practice, stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională.

      Cadrele didactice îşi programează activitatea, combinând armonios, profund şi firesc  teoria cu practica. Acestea se interacţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.

      Fiind o formă aplicativă de pregătire profesională, instruirea practică formează specialişti înzestraţi cu calităţi de colaborare şi cooperare în echipa multidisciplinară, capabili să participe la efectuarea operaţiilor de lăcătuşărie, prelucrare mecanică, termică şi procedee de montare-demontare, întreţinere şi diagnosticare tehnică a autovehiculelor. Elevii ghidaţi de profesorii de la catedră au fost iniţiaţi în activităţi desfăşurate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ din România.

      Catedra de instruire practică din cadrul Centrului de Excelenţă în Transporturi pe parcursul anilor de studii contribuie la succesul absolvenţilor pe piaţa muncii, de gradul în care aceştia cunosc specificul activităţii profesionale. Cadrele didactice depun eforturi considerabile în vederea implementării, consolidării cunoştinţelor viitorilor specialişti în domeniul transportului auto. Anume aici sunt instruiţi cei ce vor păşi frenetic în ziua de mâine, fiind capabili de a confrunta incertitudinile sorţii şi vor contribui considerabil, graţie dexterităţilor ce le deţin, la dezvoltarea ramurii transportului în economia naţională.

 

AGENDA DECADEI CATEDREI DE INSTRUIRE PRACTICĂ

Genericul: Munca – e brăţară de aur
Perioada desfăşurării: februarie  2020

Nr. Conţinut Responsabil
1. Brain-Ring.
Barba nu te face filosof.
Proca Leonid
Berzan Alexandru
Pădureţ Andrei
2. Concurs:
Ochii ageri, mîini dibace.
Ghenea Valerii
Bîlici Nicolai
Garmacean Iurie
3. Concurs:
SDV în mîinile tehnicianului pregătit.
Ciorici Radion
Bologan Constantin
4. Concurs:  

Bate fierul cît e cald

Măşcăuţanu Gheorghe
Lucov Alexandru
5. Concurs:
Civilizaţia şoselei.
Proca Leonid
Berzan Alexandru
Pădureţ Andrei
6. Concurs:
Cunoaşteţi abilităţile şi respectăţi concurentul.
Cazacu Boris
Rusu Leonid