HAIDUCII

 

Educaţia este pur şi simplu sufletul societăţii
ce trece de la o  generaţie la alta .

    Ansamblul artistic Haiducii este o altă piesă de rezistenţă care surprinde în Centrul de Excelenţă în Transporturi. Deşi, aparent, printre motoare şi cutii de viteză creativitatea nu-şi prea are locul, în opincuţe şi straie populare vocile modulate artistic ale elevilor prezintă proba contrariului, elevii cucerind admiraţia spectatorilor şi locuri fruntaşe la diverse concursuri republican şi internaţionale. Eternitatea valorilor supreme ale fiecărui neam: Dragostea de mamă, Patrie, Neam îşi găsesc ecou în colajele de cîntece interpretate de elevii ansamblului. Prestanţa deosebită a tinerelor talente reuşeşte să reverse emotivitate asupra spectatorilor oferindu-le stări de plenitudine inedită.

     Ansamblul folcloric ghidat de Grebincea Nicolae, Maestru în Arte al Republicii Moldova, este laureat a concursurilor Cu drag şi dor de neam şi ţară , La Onor. La Datorie, Florile Dalbe, Aprindeţi Luminile,Pentru Tine,Doamne. Graţie performanţelor ansamblul a evoluat  în platoul Companiei Naţionale Teleradio Moldova şi pe scenele Filarmonicii Naţionale, Palatului Naţional Nicolae Sulac. Ansamblul anual evoluează pe scena Casei de Cultură „Tudor Vornicu” din or.Adjud, România, în cadrul festivalului Tradiţii şi obiceiuri româneşti de Crăciun.

Programul repetiţiilor: marţi/joi, ora 1430 – 1600.