Filologie

 

Cine nu se regăseşte în Cuvânt
nici nu s-a născut vreodată

 

      Cuvântul înseamnă Spaţiu. El are adâncime, altitudine şi amploare. Prin toate cele trei dimensiuni cuvântul este Timp. Prin altitudine cuvântul înseamnă zbor, înseamnă Viitor. Prin adâncime cuvântul înseamnă profunzime, înseamnă Trecut. Prin amploare cuvântul înseamnă Prezent. Putem comunica prin cuvinte înalte, cuvinte care se disting prin frumuseţe. Adevăratul sens al vieţii îl regăsim în cuvântul complet, cuvântul care are toate cele trei dimensiuni.

      Profesorul de limba română are o menire aproape sacră, de apostolat, de a valorifica Cuvântul, atribuindu-i Veşnicia. Pe lângă formarea şi dezvoltarea la elevi a culturii comunicării, prin stăpânirea resurselor limbii, a culturii literar-artistice, putem vorbi aici despre vocaţie, despre modelarea de personalităţi prin cunoaşterea instrumentelor receptării estetice, formarea  unui bun gust,  potenţarea sensibilităţii  şi dragostei  pentru cuvânt şi pentru frumos.

 

FESTIVALUL-CONCURS „FOCUL DIN VATRĂ”

 

      A devenit deja o tradiţie ca în fiecare toamnă în incinta Centrului de Excelenţă în Transporturi  să fie organizat Festivalul – concurs republican Focul din vatră, in memoriam Dumitru Matcovschi.

      Incinta primitoare a Centrului de Excelenţă în Transporturi s-a transformat pentru o zi într-o oază a intelectului creator, talentelor inovatoare şi viselor îndrăzneţe, devenind în spaţiu şi în timp templul spiritual şi intelectual în care fiecare elev a savurat din creaţia imensă a marelui poet, trăind emoţii pozitive, cu intense reverberaţii sufleteşti.

     Scopul festivalului este de a educa tânără generaţie prin intermediul valorilor naţionale supreme pentru că fiecare are o Patrie, o Limbă, o Istorie. În acest sens, festivalul este o adevărată lecţie de demnitate, o lecţie de patriotism, de dragoste pentru neam, limbă şi casa părintească.

      Pentru a cincea oară, festivalul Focul din Vatră a adunat spirite creative şi talente din 12 instituţii din Chişinău, Bălţi şi Svetlîi. Festivalul a devenit o sărbătoare organizată cu suflet şi pentru suflet.

 

 

AGENDA DECADEI CATEDREI DE FILOLOGIE

 

     În perioada 12.02-19.02.2018 a avut loc decada Catedrei de filologie cu genericul:

„Datinile, muzica şi poezia sunt arhivele poporului. Nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului”  A. Vlăhuţă

     În cadrul decadei au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Nr. Conţinutul Responsabili
1. Expoziţie de desene, gazete murale, colaje. Hlevnoi T.
2. „Tradiţia este o comunicare a urmaşilor cu misterul istoriei prin lucruri desăvârşite.” Cuşchevici-Pavliuc L., Pavlov T.
3. „ Love awakens the soul, makes us reach for more, plants the fire in our hearts and brings peace in our minds.” Cuşchevici-Pavliuc L., Iftodi C., Bagrin E., Hlevnoi T., Dodon A.
4. Festivalul „ Floarea omeniei” în memoriam Grigore Vieru Pavlov T., Ciorici A., Cuşchevici-Pavliuc L.
5. Spectacolul „Cherchez la femme” Drobca D.