Filologie

 

Cine nu se regăseşte în Cuvânt
nici nu s-a născut vreodată

 

      Cuvântul înseamnă Spaţiu. El are adâncime, altitudine şi amploare. Prin toate cele trei dimensiuni cuvântul este Timp. Prin altitudine cuvântul înseamnă zbor, înseamnă Viitor. Prin adâncime cuvântul înseamnă profunzime, înseamnă Trecut. Prin amploare cuvântul înseamnă Prezent. Putem comunica prin cuvinte înalte, cuvinte care se disting prin frumuseţe. Adevăratul sens al vieţii îl regăsim în cuvântul complet, cuvântul care are toate cele trei dimensiuni.

      Profesorul de limba română are o menire aproape sacră, de apostolat, de a valorifica Cuvântul, atribuindu-i Veşnicia. Pe lângă formarea şi dezvoltarea la elevi a culturii comunicării, prin stăpânirea resurselor limbii, a culturii literar-artistice, putem vorbi aici despre vocaţie, despre modelarea de personalităţi prin cunoaşterea instrumentelor receptării estetice, formarea  unui bun gust,  potenţarea sensibilităţii  şi dragostei  pentru cuvânt şi pentru frumos.

 

FESTIVALUL FOCUL DIN VATRĂ