Educaţie Fizică

 

Mens sana in corpore sano

     

      Prin activitatea lor, profesorii de la Catedra educaţie fizică tind să amelioreze, printr-o participare organizată şi independentă, condiţia fizică şi confortul spiritual al elevului, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la rezultate-brio în competiţiile sportive.

      Cadrele didactice monitorizează elevii în dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo – funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate. Totodată, contribuie cu tenacitate şi perseverenţă la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine, punctualitate. Toate acestea se dezvoltă şi prin activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul educaţional. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice, au indici funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.

      CITIUS, ALTIUS, FORTIUS este un credo al Catedrei de educaţie fizică, de aceea participarea echipelor de elevi la probele sportive municipale şi republicane au devenit o tradiţie, adunând în cununa succeselor instituţiei performanţe la probele de sport: tenis de masă, minifotbal, baschet, volei.

      An de an, baza sportivă a Centrului de Excelenţă în Transporturi îşi modifică aspectul, se majorează contingentul de elevi capabili să practice sportul, astfel încât să ducă un mod de viaţă sănătos întru devenirea unei generaţii bine pregătite fizic.

      Prin activitatea lor, profesorii de la Catedra de educaţie fizică au o misiune pe cât de frumoasă, pe atât de plină de responsabilităţi, deoarece ei sunt acei care, cu răbdare şi perseverenţă, contribuie la dezvoltarea unei generaţii de tineri bine pregătiţi fizic, capabili să se încadreze activ în viaţa socială a ţării.