Economie şi Management

 

Economia îşi are legile ei, unde performanţa
este asigurată de diminuarea cheltuielilor
în scopul optimizărilor.

 

      Catedra de economie şi management este o subdiviziune structurală importantă ce activează având la bază obiective axate pe norme economice, manageriale, antreprenoriale şi legislative în domeniul transportului. Scopul activităţii este de a forma agenţi transportatori şi tehnicieni auto dotaţi şi inteligenţi, care dispun de cunoştinţe şi aptitudini vaste ce vizează  soluţionarea celor mai complexe probleme economice şi manageriale, pentru a se lansa cu succes pe piaţa muncii şi cea de antreprenor.

      Este cert faptul că antreprenorul construieşte o întreprindere, iar tehnicianul şi agentul transportator un loc de muncă. În acest context, catedra are misiunea de a îmbina cele două extremităţi, iar cadrele didactice, specialişti în domeniu, realizează transferul de cunoştinţe într-o manieră interactivă, permanent conectată la practică, asigurând toate condiţiile necesare pentru stimularea gândirii, a experienţei şi a competenţelor proprii ce vor permite viitorilor tehnicieni şi agenţi transportatori nu doar angajarea în câmpul muncii, dar şi fondarea unei întreprinderi în scopul realizării propriei idei de afaceri.

      Pentru asigurarea unei activităţi eficiente, Catedra de economie şi management colaborează fructuos cu instituţii din ţară cum ar fi: Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi cu instituţii din străinătate, prin intermediul diferitor proiecte educaţionale şi anume: Proiectul de Antreprenoriat prin asistenţa tehnică a Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova organizat de HIFAB SIDA, Firma în exerciţiu organizat de Kultur Kontakt în baza Proiectului ECONET; Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Cîmpul Muncii în Moldova oraganizat de Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ş.a.

 

AGENDA DECADEI CATEDREI DE ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

 

Promovarea culturii manageriale şi de antreprenoriat în grupele de promoţie la specialitatea Traficul auto, cu genericul „Viitorul Agent transporturi”

     Dezvoltarea spiritului muncii în echipă, formarea abilităţilor de management eficient în sfera transportului rutier, gestionarea documentelor de transport sunt acţiuni ce oferă elevilor posibilitatea de a lua cunoştinţă cu procesele tehnologice de transportare, ceea ce va contribui esenţial în dezvoltarea unei cariere de succes. Elevii sunt iniţiaţi în diverse activităţi, fiind implicaţi activ în exersarea practică a competenţelor dobândite, având  oportunitatea de a ocupa funcţii manageriale şi, totodată, de a executa acţiuni specifice unui angajat al unei companii de transport.

     În scopul promovării culturii manageriale şi de antreprenoriat, elevii absolvenţi au avut posibilitatea de a participa în cadrul activităţilor desfăşurate de membrii Catedrei de economie şi management:

  • Şedinţa plenară a parlamentului „Politici interne şi externe în domeniul integrării europene ale Republicii Moldova”;
  • Banca Naţională „Strategia politicii monetare a băncii naționale a Republicii Moldova”;
  • Centre logistice „Logistica depozitării în centrele comerciale de tip depozit din Chișinău”

     Viitorii agenți transporturi, graţie activităţilor desfăşurate, şi-au consolidat competenţele dobândite, complinind arsenalul de cunoştinţe cu indicaţii necesare unui manager de succes.

            În acest context, activităţile organizate au fost orientate spre:

  • Cultivarea sentimentului de mândrie, emoţie şi admiraţie faţă de istoria şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor moderne în sectorul de transport rutier și viața de zi cu zi;
  • Impunerea unei atitudini de consideraţie faţă de specialiştii din domeniul transportului rutier, economic și politic, care au pus temelia şi dezvoltă sectorul de transport rutier din ţara noastră;
  • Formarea unor deprinderi de observare a lucrurilor vizitate atât din elementele trecutului, cât şi prezentului în domeniul transportului rutier, economic și politic;
  • Dezvoltarea culturii comportamentale, de integrare în grup, de cooperare între specialiştii din domeniul transporturilor rutiere, economic şi elevi;
  • Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului.