Economie şi Management

 

Economia îşi are legile ei, unde performanţa
este asigurată de diminuarea cheltuielilor
în scopul optimizărilor.

 

      Catedra de economie şi management este o subdiviziune structurală importantă ce activează având la bază obiective axate pe norme economice, manageriale, antreprenoriale şi legislative în domeniul transportului. Scopul activităţii este de a forma agenţi transportatori şi tehnicieni auto dotaţi şi inteligenţi, care dispun de cunoştinţe şi aptitudini vaste ce vizează  soluţionarea celor mai complexe probleme economice şi manageriale, pentru a se lansa cu succes pe piaţa muncii şi cea de antreprenor.

      Este cert faptul că antreprenorul construieşte o întreprindere, iar tehnicianul şi agentul transportator un loc de muncă. În acest context, catedra are misiunea de a îmbina cele două extremităţi, iar cadrele didactice, specialişti în domeniu, realizează transferul de cunoştinţe într-o manieră interactivă, permanent conectată la practică, asigurând toate condiţiile necesare pentru stimularea gândirii, a experienţei şi a competenţelor proprii ce vor permite viitorilor tehnicieni şi agenţi transportatori nu doar angajarea în câmpul muncii, dar şi fondarea unei întreprinderi în scopul realizării propriei idei de afaceri.

      Pentru asigurarea unei activităţi eficiente, Catedra de economie şi management colaborează fructuos cu instituţii din ţară cum ar fi: Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi cu instituţii din străinătate, prin intermediul diferitor proiecte educaţionale şi anume: Proiectul de Antreprenoriat prin asistenţa tehnică a Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova organizat de HIFAB SIDA, Firma în exerciţiu organizat de Kultur Kontakt în baza Proiectului ECONET; Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Cîmpul Muncii în Moldova oraganizat de Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ş.a.

 

AGENDA DECADEI CATEDREI DE ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

 

15.02.2019,  excursie cu elevii gr. TA171  în cadrul Prointelect MP Plus în perioada de desfășurare a stagiului de practică Gestionarea documentelor de transport.  Totodată, în cadrul instruirii au fost predate următoarele materiale: familiarizarea elevilor cu procesele tehnologice executate în cadrul unității economice și perfectarea documentelor necesare conducătorului mijlocului de transport.

18.02.2019, Știrbu Ion a organizat excursie cu elevii gr. TA171 în cadrul Centrului de instruire a personalului pentru transporturi internaționale în perioada de desfășurare a stagiului de practică Gestionarea documentelor de transport.  Totodată, în cadrul instruirii au fost predate următoarele materiale: familiarizarea elevilor cu procesele tehnologice executate în cadrul unității economice și audierea cursului Sistemul de autorizații pentru transporturi internaționale în traficul auto de mărfuri și călători.

Târgul Național al Firmelor de Exercițiu din Republica Moldova a avut loc pe data de 6 martie 2019, s-a desfășurat în incinta Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație m. Chișinău – Stăuceni. Coordonatori: Grebeniuc E., Burunsus A., Gorban V.


no images were found