Discipline Tehnice Speciale


 

Natura dă talent, iar omul îşi formează dexterităţi
pentru a seevidenţia prin voinţă, perseverenţă, curaj

 

      Dezvoltarea infrastructurii de transport este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă în prezent Moldova. Redresarea economică în ultimii ani, şi, ca urmare, creşterea bunăstării cetăţenilor a condus la o creştere rapidă a numărului total de vehicule în ţară. Obiectivele principale ale Catedrei de discipline tehnice speciale sunt:

  • Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor practice generale şi specifice specialităţii.
  • Formarea capacităţilor de integrare socio-profesională, pentru a fi capabil să ia decizii în diverse situaţii.
  • Asigurarea dezvoltării libere, integrale şi armonioase a personalităţii elevilor.

Membrii catedrei se orientează spre dezvoltarea următoarelor competenţe:

  • Sporirea calităţii şi eficienţei pregătirii specialiştilor în domeniu.
  • Optimizarea procesului de predare/învăţare/evaluare.
  • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice.
  • Diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat.
  • Iniţierea diverselor proiecte de colaborare, ca premisă a dezvoltării instituţionale.

      În conformitate cu programele de instruire la specialităţi, catedra posedă o bază tehnico-materială bogată care asigură desfăşurarea tuturor cursurilor teoretice, lucrărilor practice şi de laborator, activitatea din cadrul cercului de creaţie al elevilor. Realizarea programului de instruire pentru instruirea tehnicienilor este completată prin fondurile bibliotecii Centrului de Excelenţă în Transporturi, materialelor metodice elaborate de profesorii catedrei.

      Cadrele  didactice instruiesc specialişti în următoarele domenii de specialitate: întreprinderi de transport auto; staţii de service auto; servicii de leasing, dealer, de distribuţie, de certificare şi de acordare a licenţelor; inspecţie auto; poliţia rutieră; întreprinderile producătoare de echipamente auto.

      Astfel, profesionalismul cadrelor didactice şi asigurarea metodologică, permite de a asigura o instruire de valoare a specialiştilor din transport, în conformitate cu imperativele timpului şi ale  agenţilor economici.

DECADA CATEDREI DE DISCIPLINE TEHNICE SPECIALE

    

Perioada desfăşurării: 29.10.2018 – 02.11.2018

Genericul:

O profesie înseamnă un destin.

Nr.d/o Conţinut Responsabil
1. Vizită „Să dezvoltăm abilităţi Păduraru V.
2. Victorină  „Logica tehnicianului – succesul de mâine Pădureţ A., Castraveţ A., Troian M.
3. Victorină„Не тормози Luncaşu M., Cucereavîi O.
4. Vizită „Procesul tehnologic de deservire a autovehiculelor în cadrul C.S.S.C. WARŞITA-MS, S.R.L. Carp V., Plîngău Gh., Bagrin Gh.
5. Victorină „Logica tehnicianului auto Bulhac S., Gîrla I.
6. Seminar „Automobilul viitorului Meriacri S.
7. Victorină „Tehnicianul auto în lumea elevilor Jeman V., Voiticovschi R.