Discipline Tehnice Generale

 

Cunoştinţele au valoare atunci
când sunt utile şi înţelese conceptual

 

      Catedra discipline tehnice generale asigură formarea competenţelor fundamentale profesionale, antrenând elevii în tainele viitoarei profesii la disciplinele-cheie: studiul şi tehnologia materialelor, desenul tehnic, mecatronica, infografica, electrotehnica şi bazele electronicii.

      Principala activitate a catedrei este de a forma şi dezvolta dexterităţi de teorie şi practică, ştiinţă şi producere, cunoaştere şi aplicare. Cadrele didactice îşi catalizează activitatea spre: 

  • Identificarea şi promovarea materialelor tehnice, utilizarea în construcţia şi reparaţia automobilelor, racordate la exigenţele standardelor europene.
  • Stabilirea tehnologiilor, ce pot fi utilizate la reparaţia şi recondiţionarea pieselor automobilelor.
  • Aprecierea sporirii completivităţii electricităţii şi sistemelor electronice în domeniul transportului auto.
  • Utilizarea sistemelor de mecanisme cu acţionare mecanică, hidraulică şi pneumatică în construcţia de maşini.
  • Respectarea regulilor, normelor de prezentare şi executare a desenelor şi altor documente de proiectare, stabilite de standardele sistemului unic al documentaţiei de proiectare.
  • Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD pentru reprezentarea grafică a pieselor şi utilajelor, întocmirea documentaţiei tehnice conform standardelor naţionale şi internaţionale.

      Profesorii catedrei altoiesc frumoase calităţi morale în sufletul multor generaţii de elevi, îmbinând armonios cunoştinţele inginereşti cu exigenţele unui învăţământ de calitate, instruind specialişti de înaltă calificare apţi pentru încadrarea în activitatea profesională.

      Un obiectiv important în activitatea Catedrei discipline tehnice generale este elaborarea programelor analitice de învăţământ, fiind actualizate şi coordonate cu agenţi economici din domeniul transportului şi în colaborare interdisciplinară cu catedrele de specialitate din cadrul instituţiei de învăţământ.

      Activitatea catedrei se desfăşoară în săli de curs amenajate şi instruiesc elevi capabili de a demonstra performanţe la concursurile din cadrul colegiului, naţionale şi internaţionale. În acest context, profesorii de la catedră au elaborat strategii pentru activitatea cu elevii dotaţi în domeniu, spre obţinerea unor finalităţi de succes, or, procesul de instruire fiind o industrie orientată spre exigenţele viitorului.