CERCUL AUTOMOBILISTUL

 

A crea înseamnă a trăi atât visul, cât şi viaţa.

 

      Originea automobilului se pierde în mulţimea de generaţii diferite de visători ale omenirii şi în şirul strălucirilor imense care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei sale. Visători sunt profesorii şi tinerii Centrului de Excelenţă în Transporturi, care activează în cadrul Cercului de creaţie Automobilistul. Acesta a luat fiinţă în anul 2006 şi descoperă noi modalităţi de exprimare a dexterităţilor şi talentului a zeci de elevi, prin reparaţia şi restaurarea automobilelor retro. În cadrul Cercului tehnic au fost realizate lucrări de reparaţie: dezasamblarea, remedierea, reparaţia şi executarea lucrărilor de finisare a automobilului de epocă POBEDA M20; a automobilului de teren UAZ 31512; a automobilului de teren NIVA 21213; a automobilului ZAZ 968M; a automobilului FORD Escort 1,6; a automobilului de epocă ROSENGART LR 4N2.

      Membrii cercului ghidaţi de profesori se iniţiază în realizarea lucrărilor de tinichigerie-sudare; de revizie-dezasamblare, asamblare-reglare a echipamentului electric, a motorului şi transmisiei, a elementelor componente ale trenului de rulare, a elementelor componente ale caroseriei şi habitaclul.

      Actualmente, în cadrul cercului activează 20 de elevi şi 8 profesori, iar rezultatele obţinute sunt dovada devotamentului şi competenţei acestora, or reconstrucţia este o muncă extrem de migăloasă şi rezultatele apar după ani de muncă. Cercul tehnic Automobilistul, este stupul în care „zumzăie” activitatea extraşcolară, unde imaginaţia, originalitatea, ideile novatoare sunt valorificate de elevi sub privirile călăuzitoare ale profesorilor şi maiştrilor.

      Omul trebuie să fie un artist al muncii, adică să pună ceva din personalitatea sa pentru ca opera de creaţie să dăinuiască. Acesta rămâne crezul celor care promovează imaginea instituţiei de învăţământ prin activitatea în cadrul cercului Automobilistul.

 

 

CET la MAI RETRO

      În perioada 28.04 – 01.05.2018 la Complexul etno-cultural „VATRA”, s-a desfăşurat Festivalul Mai Retro, ediţia a II-a, în cadrul căruia au participat profesorii Centrului de Excelenţă în Transporturi (membrii clubului „Automobilistul”).  La acest eveniment au fost expuse automobile retro, adevărate bijuterii de epocă, care au fost restaurate de profesorii instituţiei.

 

no images were found